Centres col·laboradors

Empreses col·laboradores en pràctiques externes

Empreses que col·laboren amb el Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments:

Les empreses i institucions podeu acollir estudiants en pràctiques a través de la signatura d’un conveni de cooperació educativa i la definició del projecte formatiu o pla de treball.

La UB disposa del Gestor Integral de Pràctiques Externes, (GIPE) per establir i publicar ofertes de pràctiques pels estudiants de la Universitat de Barcelona.

Trobareu tota la informació i la normativa de pràctiques a FeinaUB

  1. Registreu la entitat al GIPE escolliu Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació - Campus Torribera.
  2. Sol·liciteu el conveni de cooperació educativa entre la Entitat i la Universitat, si es la primera vegada que col·laboreu amb la Facultat de Farmàcia i C.C. de l'Alimentació.
  3. Publiqueu la oferta a la convocatòria adient.

 

Per a més informació contacteu amb el gestor de pràctiques del Centre Facultat de Farmàcia i CC de l'Alimentació Campus Torribera