CALENDARI CURS 2023-2024

LA MATRÍCULA DELS PRÀCTICUMS I TFG ÉS SEMESTRALITZADA:

 

EL SEMESTRE DE MATRÍCULA CONDICIONA LES POSSIBLES DATES D’ENTREGA DELS INFORMES DE PRÀCTICUMS I DEL TFG:

 

 1. Matrícula al primer semestre: es podrà entregar tant al febrer com al juliol.

 2. Matrícula al segon semestre: es podrà entregar tant al juliol com al setembre.

Podeu triar qualsevol de les dues opcions d'entrega, previ acord amb el tutor/a. Si també teniu un tutor extern, cal que l'aviseu de quan és el període d'avaluació perquè pugui enviar les rúbriques al vostre tutor UB.

En el cas de l’entrega del TFG, a banda d’acordar-ho amb el tutor/a, cal que ens ho comuniqueu també a Coordinació a través de la Consulta al campus virtual “QUAN PRESENTARÀS EL TFG?“ que obrirem un mes abans de cada convocatòria. Aquesta comunicació és el pas imprescindible per incloure la vostra presentació en un tribunal.

Els Pràcticums poden tenir una data diferent d’entrega entre ells, i amb el TFG, tot depèn del semestre en que la matrícula és activa per cadascuna de les tres assignatures. Si no us en recordeu, podeu consultar-ho a l’espai personal que teniu a l’Intranet de MonUB (Apartat Automatrícula i resguards de matrícula, 1Q o 2Q correspon a 1er semestre o 2n semestre respectivament).

Les notes apareixeran directament a “Consulta de Qualificacions i expedient”, de nou a l’Intranet de MonUB. Un cop tot qualificat, des del mateix espai podreu realitzar de forma online la “Sol·licitud de títol”.


TERMINIS DE LLIURAMENT D'INFORMES DE PRÀCTICUMS I DE MEMÒRIES DE TFG


 

*****Els informes dels Pràcticums (un per cada Pràcticum: PI i PII, els continguts han de ser diferents en cada informe) i la memòria del TFG es presentaran en format pdf al Campus Virtual, no cal entregar cap còpia en paper****

 

1. MATRICULATS AL PRIMER SEMESTRE (PODEU TRIAR: ENTREGAR AL FEBRER O AL JULIOL)

 

1A OPCIÓ D'ENTREGA: GENER-FEBRER 2024

 

PRÀCTICUMS:

 • TRAMESA PràcticumsEntrega dels informes dels Pràcticums (I i/o II): del 8 al 31 de gener.

 • AVALUACIÓ Pràcticums: Avaluacions per part dels tutorsUB del informes dels Pràcticums: de l'1 al 4 de febrer.

TFG:

 • TRAMESA TFG: Lliurament de la memòria del TFG en pdf al Campus Virtual: del 8 al 31 de gener (23:55) (per l'avaluació per part del tutor) i del 31 de gener a l'1 de febrer (prèvia publicació del llistat de tribunals) per l'avaluació de la memòria per part del tribunal.

 • AVALUACIÓ TFG: Avaluacions per part del tutor de la memòria del TFG: de l'1 al 4 de febrer.

 • DEFENSA ORAL TFG: del 5 al 9 de febrer (es publicaran els horaris de les defenses el 1 de febrer)

2A OPCIÓ D'ENTREGA: JUNY-JULIOL 2024

 

PRÀCTICUMS:

 • TRAMESA PràcticumsEntrega dels informes dels Pràcticums (I i/o II): del 3 al 26 de juny.

 • AVALUACIÓ Pràcticums: Avaluacions per part dels tutorsUB del informes dels Pràcticums: del 26 al 30 de juny.

TFG:

 • TRAMESA TFG:  Lliurament de la memòria del TFG en pdf al Campus Virtual: del 3 al 26 de juny (23:55) (per l'avaluació per part del tutor) i del 27 al 30 de juny (prèvia publicació del llistat de tribunals) per l'avaluació de la memòria per part del tribunal.

 • AVALUACIÓ TFG: Avaluacions per part del tutor de la memòria del TFG: del 26 al 30 de juny.

 • DEFENSA ORAL TFG: del 8 al 12 de juliol (es publicaran els horaris de les defenses el 26 de juny).

 


2. MATRICULATS AL SEGON SEMESTRE (PODEU TRIAR: ENTREGAR AL JULIOL O AL SETEMBRE)

 

1A OPCIÓ D'ENTREGA: JUNY-JULIOL 2024

 

PRÀCTICUMS:

 • TRAMESA PràcticumsEntrega dels informes dels Pràcticums (I i/o II): del 3 al 26 de juny.

 • AVALUACIÓ Pràcticums: Avaluacions per part dels tutorsUB del informes dels Pràcticums: del 26 al 30 de juny.

TFG:

 • TRAMESA TFG:  Lliurament de la memòria del TFG en pdf al Campus Virtual: del 3 al 26 de juny (23:55) (per l'avaluació per part del tutor) i del 27 al 30 de juny (prèvia publicació del llistat de tribunals) per l'avaluació de la memòria per part del tribunal.

 • AVALUACIÓ TFG: Avaluacions per part del tutor de la memòria del TFG: del 26 al 30 de juny.

 • DEFENSA ORAL TFG: del 8 al 12 de juliol (es publicaran els horaris de les defenses el 26 de juny).

 

 

2A OPCIÓ D'ENTREGA: AGOST-SETEMBRE 2024

PRÀCTICUMS:

 • TRAMESA PràcticumsEntrega dels informes dels Pràcticums (I i/o II): del 29 de juliol al 2 de setembre.

 • AVALUACIÓ Pràcticums: Avaluacions per part dels tutorsUB del informes dels Pràcticums: del 3 al 8 de setembre.

TFG:

 • TRAMESA TFG:  Lliurament de la memòria del TFG en pdf al Campus Virtual: del 29 de juliol al 2 de setembre (23:55) (per l'avaluació per part del tutor) i del 2 al 3 de setembre (previa publicació del llistat de tribunals) per l'avaluació de la part escrita per part del tribunal.

 • AVALUACIÓ TFG: Avaluacions per part del tutor de la memòria del TFG: del 3 al 6 de setembre.
 • DEFENSA ORAL TFG: del 9 al 13 de setembre (es publicaran els horaris de les defenses la setmana abans)