Com signar digitalment el Conveni i el Projecte Formatiu?

 

Es requereix signatura digital per formalitzar els següents documents:

 

  • Conveni (Signat pel centre UB i l’entitat):
  • Centre UB: el signant accedeix a l’enllaç, s’identifica i introdueix els dígits corresponents a les posicions requerides del carnet UB. 
  • Entitat: el signant accedeix a l’enllaç, s’identifica, sol·licita el PIN, que s’envia a la mateixa adreça electrònica, i l’introdueix. 

 

  • Projecte formatiu (Signat per l’estudiant, el centre UB i l’entitat):
  • Estudiant: accedeix a l’enllaç, s’identifica introdueix els dígits corresponents a les posicions requerides del carnet UB.
  • Centre UB: el signant accedeix a l’enllaç, s’identifica i introdueix els dígits corresponents a les posicions requerides del carnet UB. 
  • Entitat: el signant accedeix a l’enllaç, s’identifica, sol·licita el PIN, que s’envia a la mateixa adreça electrònica, i l’introdueix. 

 

Seguiu aquestes instruccions per poder relaitzar aquesta signatura digital: /practicumbiologia/sites/default/files/Signatura%20electro%CC%80nica%20a%20GIPE.pdf