MODALITAT 2: GRUPS UB

Modalitat 2: Grup de recerca UB o Instituts de Recerca (amb participació de la UB)

 

Realització de PI, PII i TFG dins d’un grup de recerca de la Facultat de Biologia (o d’altres Facultats de la UB relacionats amb els Graus de la Facultat) o de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 

  • S’assignarà a l’alumne un tutor UB que serà un professor pertanyent al grup de recerca.
  • El tutor dirigirà, orientarà i supervisarà l’activitat de l’alumne i vetllarà per a que la feina que desenvolupi sigui adequada als requeriments docents de PI, PII i TGF. També és l’encarregat de la avaluació del PI i PII, així com de la tutorització del TFG.
  • Per més informació sobre la recerca dels grups de recerca de la Facultat de Biologia podeu consultar el següent enllaç: Grups de recerca de la Facultat de Biologia
  • Per més informació sobre la recerca dels grups de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut podeu consultar el següent enllaç: Departaments i unitats amb docència i recerca a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 

Es signarà un projecte formatiu entre el Grup de Recerca (per l’investigador principal), l’alumne/a i la Facultat de Biologia (pel degà o vicedegà de docència). En aquest projecte formatiu hi figuraran diferents ítems:

·       Objectius.

·       Programa a desenvolupar per l’alumne.

·       Tècniques, procediments i treball que es desenvoluparà.

·       Tutor.

·       Dates de realització i horari aproximat.

El paper del tutor és orientar i supervisar l’activitat de l’alumne i vetllar per què la feina que desenvolupi sigui adequada pels requeriments docents del PI, PII i/o TFG. També és el responsable de l’avaluació del PI i PII de l’alumne i de la tutorització del TFG.