Com oferir un projecte de Pràcticums i TFG

 

La introducció del projecte s'ha de realitzar mitjançant el programari GIPE (GESTIÓ INTEGRAL DE PRÀCTIQUES EXTERNES), via "Accés per a Entitats Col·laboradores".

Si hi heu entrat alguna vegada, ja heu de tenir la contrasenya d’accés. Per oferir o renovar projectes accediu mitjançant aquest enllaç: http://www.ub.edu/gipe/action/login-entitat i seguiu les instruccions que teniu detallades a: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/oferta-nova

IMPORTANT! us recomanem que feu servir el navegador Chrome, en cap cas utilitzeu Internet Explorer degut a incompatibilitats detectades.

 

Cas que l’entitat no estigui donada d’alta, caldrà registrar-la. Abans però, si a l'entitat disposeu d'un departament de RRHH o un gestor/administrador de pràctiques, consulteu-los, ja que pot ser que existeixi l’entitat (degut a que ja s'hagin donat d'alta prèviament altres projectes curriculars o no curriculars a GIPE) i només calgui vincular-vos. En cas de dubte, podeu també enviar un correu a convenis.bio@ub.edu.

 

Si heu de donar d’alta l’entitat seguiu les instruccions a: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/alta-entitat

 

Cas que l'entitat estigui registrada a GIPE, però no disposeu de la contrasenya o l’heu oblidada, seguiu els passos de recuperar contrasenya: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/oblit-de-contrasenya-entitats-externes

 

En cas que aparegui el missatge de què no hi ha cap usuari amb la vostra adreça, cal que us poseu en contacte amb convenis.bio@ub.edu, posant en còpia a  RRHH de la vostra entitat o el vostre gestor de pràctiques.

 

 

 

Des del 26/10/2020 GIPE permet fer la signatura electrònica del conveni i del projecte formatiu a través de certificats UB generats pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les entitats ho fan a través d’un PIN que s’envia a la seva adreça electrònica.

 

Els signants de les entitats hauran de estar donats d’alta a GIPE i marcats com a signants. Hauran de fer constar, també, el seu DNI. Informació: http://www.ub.edu/feinaub/centres/docs/Signatura_electr%C3%B2nica_a_GIPE_261020_v1.pdf