Ocupabilitat Facultat de Biologia

 

Ocupació i Treball és la unitat de cada facultat o escola de la UB encarregada de gestionar els serveis d’ocupabilitat, ocupació i inserció laboral dels estudiants i titulats.

Ocupació i Treball duu a terme de manera coordinada i autogestionada projectes i programes de millora d’ocupabilitat, així com l’organització de fires d’empresa i ocupació.

A la pàgina d’Ocupació i Treball de la facultat s’ofereix la informació relativa a la seva estructura, la carta de serveis, les activitats i accions i les dades de contacte amb la coordinació, els tècnics i els becaris d’ocupabilitat.

Els estudiants i graduats hi poden trobar la informació sobre totes les activitats relacionades amb l’ocupació i l’ocupabilitat, i els indicadors, informes i dades sobre inserció laboral i mobilitat laboral internacional.

Aquesta oficina s’emmarca dins de FeinaUB i té com a objectiu impulsar projectes, activitats, formació i accions de diferent tipus destinades a treballar cap a una millora de l’orientació i inserció laboral dels estudiants i titulats UB. Així mateix, té els objectius de facilitar a les empreses i entitats el contacte directe amb els estudiants i titulats, i de proveir-les d’eines per promocionar les ofertes laborals a la nostra comunitat.

Tots els titulats de la facultat que vulgueu informació relativa a ocupació i inserció laboral us heu d’adreçar prioritàriament a Alumni UB