Com oferir un projecte de Pràcticums i TFG (oferta nova)

 

Per oferir projectes per la nova convocatòria dels Pràcticums i TFG dirigiu-vos a l'adreça web: http://www.ub.edu/gipe/action/login-entitat

Si és el primer cop que s'entra en aquest entorn web, consultar com demanar accés en aquest enllaç: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/com-oferir-un-projecte-de-pr%C3%A0cticums-i-tfg

Sobretot: no utilitzar els codis d'accés de l'INTRANET, s'ha de generar una nova contrasenya per aquest espai. Seguir els passos que es descriuen en l'enllaç indicat.


 
Un cop tenim accés escollim Universitat de Barcelona (Biologia):
 
 
 
I escollim "Afegir Oferta":
 
 
Apareixeran les següents pantalles on haureu d'omplir els camps indicats (del Pas 1 al 5):
 

En el Pas 2 farem constar de manera obligatòria:

  1. el nom de l'oferta
  2. quants estudiants volem acollir en el projecte
  3. Àmbit profesional: triarem: UB
  4. Grup: triem si el volem oferir con a PI, o PII+TFG o PI+PII+TFG
  5. Període: triarem quan volem que l'estudiant realitzi les pràctiques.
  6. Descripció: breu resum del projecte (limitat a 2000 caràcters)
  7. Tasques a realitzar (limitat a 2000 caràcters)
  8. Horari: orientativament per indicar a l'estudiant quan realitzarà les tasques presencials
  9. Duració: 600 hores (PI+PII+TFG); 450 hores (PII+TFG); 150 hores (PI)

 

 

En el Pas 3 haurem d'indicar el lloc on es realitzarà el projecte, es pot buscar per paraula clau i així poder trobar el nom del Grup de Recerca, i en la seva absència, es posarà el nom del departament (i secció).

També es podrà fer constar el nom d'un altre tutor si el projecte es cotutoritza entre dos professors.

En el Pas 4 heu de fer constar si teniu alumne ja triat, i que per tant la vostra oferta quedarà directament assignada a aquest alumne o bé si oferiu l'oferta a tots els alumnes dels Graus que seleccioneu.

Podeu indicar un perfil concret i si voleu realitzar entrevista als candidats que triin la vostra oferta (detalls de com fer aquesta entrevista: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/entrevista-pels-projectes-de-pr%C3%A0cticums-i-tfg).

Si teniu un alumne ja preassignat, ho podeu fer constar aquí:

 

 

En el Pas 5 haureu de CONFIRMAR i ENVIAR el vostre projecte.