Entrevista pels projectes de Pràcticums i TFG

 

Teniu l'opció de fer una ENTREVISTA PRÈVIA als alumnes que s'interessin pel vostre projecte (només si la considereu necessària).

Penseu que per a l’organització de totes les assignacions als projectes, procés certament complex, no podem enviar-vos diversos alumnes un cop fetes les assignacions.

 


En el cas que vulgueu realitzar entrevista, cal que seguiu el següent procediment:

 • Heu de confirmar la recepció de cadascuna de les sol·licituds (responent el correu electrònic que us enviin).
 • En cas que tingueu moltes sol·licituds i no volgueu entrevistar personalment a tots ells, podeu establir mecanismes de preselecció via currículum o expedient acadèmic i només realitzar entrevista personal (presencial, Teams, Zoom...) als que considereu més adients. Comuniqueu als estudiants si han estat preseleccionats o no per realitzar l’entrevista.
 • Us enviarem l'enllaç a formulari on podreu deixar constància de les vostres valoracions dels alumnes als que heu entrevistat.

 • Procediment de valoració dels alumnes entrevistats:
  • recomanem que qualifiqueu entre 5 i 10 els alumnes que us semblin aptes, prioritzant amb la qualificació. Si el considereu NO APTE s’ha​​ de posar un 0 com a qualificació (i no us serà assignat)

  • D'entre els alumnes APTES ​assignarem l’alumne en funció de: la ​vostra qualificació, nota mitjana de l’expedient, crèdits superats, adequació al perfil de la plaça i ordre de selecció de projectes per part de l’alumne.

  • Tingueu en consideració que els alumnes escullen fins a 10 projectes i que per tant és possible que el millor alumne des de la vostra perspectiva no us marqui com a primera opció. Podria doncs arribar a ser possible que cap dels alumnes que heu valorat com a APTES sigui assignat al vostre projecte. En aquest sentit no us recomanem que només consigneu un únic alumne com a APTE.

 • Si volguéssiu acordar amb un estudiant l’assignació del projecte:
  • només serà possible després d’haver realitzat totes les entrevistes amb les que us comprometeu.

  • És imprescindible que comuniqueu a la resta d’estudiants entrevistats que no han estat seleccionats.

 

Si no heu consignat entrevista però els alumnes us demanen parlar amb vosaltres:
 • No podeu “seleccionar” alumne pel projecte. Penseu que molts alumnes poden no contactar amb vosaltres simplement per prudència, no pas per manca d’interès.
 • Si ho desitgeu podeu atendre si us contacta un alumne interessat, però només amb criteri informatiu. No ens podeu retornar valoracions d’aquestes possibles “entrevistes”.