Preguntes Freqüents

ABANS DE COMENÇAR EL PROJECTE DE PRÀCTICUMS i TFG

Hi ha 3 modalitats diferents de realització dels Pràcticums i el TFG:

  • en una Entitat Externa (MODALITAT 1)
  • dins d’un Grup de Recerca de la Facultat (o del grup UB) (MODALITAT 2)
  • o en el decurs d’un Programa de Mobilitat (MODALITAT 3)

 

Com trio el projecte on realitzaré els meus Pràcticums i TFG?

Tens diverses opcions per triar el projecte on realitzaràs els Pràcticums i TFG:

1. Pots accedir a la convocatòria en obert de projectes que ofereixen els grups UB (modalitat 2) i Entitats Externes (modalitat 1). Aquesta convocatòria s'obre a la primavera de cada curs per fer la tria del projecte que es realitzarà el curs següent. Es publicitarà en el Fòrum del Campus Informatiu dels Pràcticums i TFG. Les instruccions per fer aquesta tria les podeu trobar en aquest enllaç: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/com-triar-el-projecte-pel-pr...

 

2. Si ho vols realitzar en una estada internacional (ERASMUS o similar, Modalitat 3) pots consultar els enllaços següents:

 

3. Pots buscar el teu projecte pel teu compte, ja sigui en grups UB com en Entitats Externes. Quan cerquis un projecte, has d’explicar amb detall al futur tutor (responsable del projecte) en què consisteixen els Pràcticums i TFG de la Facultat. Un cop t’hagin acceptat per fer el projecte... Què hauràs de fer?

  • Comunicar el projecte al Coordinador/a de la modalitat corresponent: entitat o grup, tutor i contacte email, títol provisional, breu resum (5-10 línies), període aproximat de realització. Ho has de comunicar com a mínim dos mesos abans de l’inici de projecte (un mes cas d’iniciar-lo)
  • Si des de Coordinació s’admet el projecte, el tutor haurà de donar-lo d’alta via web a l’aplicatiu (se li enviaran des de Coordinació les instruccions).
  • Coordinació revisarà la informació introduïda i validarà el projecte.
  • De manera immediata, s’assignarà el projecte a l’alumne/a que l’ha gestionat.

 

MATRÍCULA DE LES ASSIGNATURES DE PRÀCTICUMS i TFG

 

Matrícula dels Pràcticums i TFG, què necessito?

Per poder matricular els Pràcticums i TFG heu de revisar si teniu els crèdits suficients, podeu consultar aquí: http://www.ub.edu/practicumbiologia/requisits

 

Quan els matriculo?

Podeu matricular les assignatures pel mateix semestre o també en diferents semestres (p.e. matricular el PI al primer semestre i el PII+TFG al segon). Recordeu que també podeu matricular al setembre pel segon semestre.

Si matriculeu els Pràcticums al primer semestre es podran entregar al Campus tant al febrer com al juliol (vosaltres trieu)

Si matriculeu els Pràcticums al segon semestre: es podran entregar tant al juliol com al setembre (vosaltres trieu)

Dates d'entrega: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/calendari-curs-2022-2023

 

Puc començar les pràctiques del projecte sense estar matriculat?

Podeu començar sense estar encara matriculats. Així p.e. si les pràctiques s'han de realitzar a l'estiu previ a començar el curs, pots fer-les sempre que tinguis la matrícula del curs vigent, i que signis la documentació requerida per realitzar el projecte (Projecte Formatiu). Un cop comenci el curs podràs fer la matricula dels Pràcticums i/o TFG corresponent (sempre que tinguis els crèdits suficients per poder-ho matricular).

 

 

UN COP HE MATRICULAT LES ASSIGNATURES DE PRÀCTICUMS i TFG

 

Informes de Pràcticums, com els redacto?

Teniu a disposició les plantilles per redactar aquests informes aquí: http://www.ub.edu/practicumbiologia/informes

 

Informes de Pràcticums, quan els penjo al Campus?

Si matriculeu els Pràcticums al primer semestre es podran entregar al Campus tant al febrer com al juliol (vosaltres trieu)

Si matriculeu els Pràcticums al segon semestre: es podran entregar tant al juliol com al setembre (vosaltres trieu)

Dates d'entrega: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/calendari-curs-2022-2023

 

Com s'avaluen els Informes de Pràcticums?

Els que realitzeu el projecte en un grup UB: el tutor UB us avaluarà seguint les pautes d'una rúbrica.

Els que ho realitzeu en una Entitat Externa se sol·licitarà al tutor extern col·laboració en la vostra avaluació (mitjançant una rúbrica on s'avaluarà la part més pràctica) que el tutor UB recollirà en la seva rúbrica on a més puntuarà la redacció de l'informe presentat. Serà el tutor UB qui pengi aquesta rúbrica conjunta al Campus virtual.

Les rúbriques amb les que us avaluaran els tutors UB i els tutors externs (d'entitats externes o d'ERASMUS), podeu consultar aquí: http://www.ub.edu/practicumbiologia/informes

Pels que realitzeu el projecte en una estada internacionsl (ERASMUS...), serà la el tutor de la Universitat estrangera amb la col·laboració el tutor UB qui avaluarà a l’alumne/a. En aquesta última modalitat, el tutor extern enviarà els següents documents al tutor UB: Assessment Sheet Research Project i Transcript of  Records.

 

Memòria del TFG, com la redacto?

Teniu a disposició les instruccions de com redactar la memòria del TFG així com la rúbrica amb la que us avaluarà el tutor UB, podeu consultar aquí: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/mem%C3%B2ria-del-tfg-i-avaluaci%C3%B3

 

Memòria del TFG, quan la penjo al Campus?

La podreu penjar al CAMPUS en el mateix moment que presenteu els informes de Pràcticums, o bé després d'haver-los presentat en convocatòries anteriors, és a dir, que no podeu presentar el TFG abans d'haver presentat els Pràcticums.

Si matriculeu el TFG al primer semestre es podrà entregar al Campus tant al febrer com al juliol (vosaltres trieu)

Si matriculeu el TFG al segon semestre: es podrà entregar tant al juliol com al setembre (vosaltres trieu)

Dates d'entrega: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/calendari-curs-2022-2023

Podeu decidir presentar en qualsevol dels dos períodes estipulats per a cada data de matrícula. Per tal de poder dissenyar els tribunals, caldrà que ens comuniqueu la vostra decisió amb certa antel·lació a través d’una consulta que obrirem al campus virtual i de la que us informarem a través del Fòrum del mateix campus quan s'apropi cada data d'entrega. 

 

El contingut dels informes de Pràcticums i la memòria i presentació del TFG, pot ser confidencial?

Sí, pots redactar-los i presentar el TFG de manera confidencial. En aquest cas ens ho has de comunicar seguint aquestes indicacions: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/tfg-confidencials

 

On penjo els informes de Pràcticums i memòria del TFG?

Un cop decidit en quina convocatòria presentar-los, us heu de dirigir al Campus Virtual en l'espai de Pràcticums i TFG i anar en l'apartat de TRAMESA I QUALIFICACIÓ DELS INFORMES DE PRÀCTICUMS I MEMÒRIES DE TFG. Allà podreu fer entrega dels documents en l'apartat corresponent.

En el cas de projectes realitzats en una mobilitat internacional (Modalitat 3), penjeu els vostres Progress Reports com a tramesa dels informes de PI i PII (un en cada tramesa).

En el cas dels TFG, per posar la memòria a disposició del tribunal, cal trametre-la un segon cop al Campus en l'apartat “Memòries i rúbriques Tribunals” que trobareu obert per cada convocatòria al Campus. Dins aquest bloc, trobareu el vostre tribunal, segons el llistat que us enviarem una setmana abans de les presentacions, on caldrà desar de nou el pdf. En el cas de TFG confidencials, no es penjaran sinó que s’enviarà la memòria per correu electrònic a Mar Grasa (mgrasa@ub.edu) de l’equip de coordinació, que la farà arribar al tribunal corresponent. 

Com s'avalua el meu TFG?

L'avaluació del TFG es farà mitjançant la presentació una memòria escrita i la exposició i defensa, per part de l’alumne/a, del treball derivat del projecte realitzat davant d’un tribunal. En aquest enllaç: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/avaluaci%C3%B3-pr%C3%A0cticums-i-tfg trobareu les rúbriques d'avaluació, tant la que valorarà la part escrita per part del tutor UB, com la que valorarà la part escrita i oral per part del tribunal.

Els tribunals estaran constituïts per tres professors pertanyents a la plantilla de professors dels diferents Graus de la Facultat de Biologia o de CCBB de la Facultat de Medicina. També hi poden  figurar altres professors o investigadors no pertanyents a la plantilla de professors del Graus de la Facultat de Biologia. Els tutors no poden formar part dels tribunals on exposi l'alumne/a que ha tutoritzat.

En aquest enllaç trobaràs els detalls de l'avaluació: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/avaluaci%C3%B3-del-tfg

 

En què consisteix la presentació oral del meu TFG?

El temps de presentació del treball serà de 15 minuts. Després, el tribunal preguntarà sobre el tema del TFF durant 10-15 minuts. La presentació pot ser en powerpoint o similar i podrà ser en català, castellà o anglès.

 

Puc revisar la nota del TFG?

Sí, pots demanar veure la nota obtinguda i demanar revisió en cas que ho consideris oportú, més informació aquí: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/mem%C3%B2ria-del-tfg-i-avaluaci%C3%B3

 

COM PUC CONTACTAR AMB ELS COORDINADORS DELS PRÀCTICUMS i TFG?

Preferentment cal escriure al correu de practicumbio@ub.edu o bé a practicum.erasmusbio@ub.edu (ERASMUS). També podeu concertar reunions personalitzades via els correus anteriors.

Podeu trobar els correus dels coordinadors de cada modalitat de Pràcticums i TFG en aquesta pàgina: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/contacta-amb-lequip-de-coordinaci%C3%B3