Requisits de matrícula

Informació per a la matrícula dels Pràcticums i TFG:

 • Hi ha dues convocatòries per poder presentar els informes de Pràcticums i la memòria del TFG i que són diferents depenent si matriculeu al primer o al segon semestre.
 • Les tres assignatures no tenen perque matricular-se juntes en un mateix semestre, també es poden fer diverses combinacions de matrícula: PI (1r semestre) PII+TFG (2on semestre) o bé PI+ PII (1r semestre) TFG (2on semestre).
 • No cal que tingueu el projecte formatiu signat per poder matricular les assignatures, com tampoc cal que tingueu un projecte assignat (tot i que us recomanem que us assegureu que hi ha prespectiva de que pogueu ser admesos en un grup o entitat externa),
 • Dates de matriculació: Matrícula - Facultat de Biologia - Universitat de Barcelona (ub.edu)
 • Requisits necessaris per poder matricular aquestes assignatures:

Per a la matrícula de PI i PII caldrà que l’alumne:

 • Tingui tot primer curs aprovat.

 • No tingui més d’una assignatura suspesa de segon curs.

 • Hagi superat un nombre igual o superior a 150 crèdits a la titulació.

 • El pràcticum s’ha de matricular en el semestre que l’alumne consideri que l’haurà acabat de realitzar i amb marge de temps suficient per ésser avaluat


Per a la matrícula de TFG caldrà que l’alumne:

 • Cal que l’estudiant hagi aprovat totes les assignatures de 1r i 2n curs, i superat 180 ó més crèdits.

 • La matrícula del TFG és finalista i, per tant, ha de matricular també tots els crèdits pendents per a finalitzar el grau.

 • Els crèdits de reconeixement han d’estar cursats abans de febrer.

 


La matrícula de PI, PII i TFG serà semestralitzada:

 

 • Si la matrícula és de 1r semestre l’avaluació serà al febrer o juliol
 • Si la matrícula és de 2n semestre l’avaluació serà al juliol o setembre

 Per dubtes sobre la matrícula podeu adreçar-vos a practicumbio@ub.edu o practicum.erasmusbio@ub.edu (pels estudiants que facin els Pràcticums i TFG en una estada ERASMUS).