Com citar les referències

Indicacions per citar referències segons el Model 1:

 

Llistat de publicacions en ordre alfabètic del primer autor. Si l'autor es citat més d'una vegada, anirà en primer lloc el treball publicat l'any més antic. Si un autor figura en varis treballs com primer signant, en el llistat anirà primer el treball signat en solitari i després els treballs signats per dos, tres, etc... autors encara que aquest siguin més recents que el signat en solitari.

Models de citacions bibliogràfiques corresponents a l'apartat Models de citació al text:

a) Articles

Irschick, D.J. (2002). Evolutionary approaches for studying functional morphology: examples from studies of performance capacity. Integrative and Comparative Biology 42:278–290.

Cox, R.M.; Skelly, S.L. & John-­‐Alder H.B. (2005). A comparative test of adaptive hypotheses for sexual size dimorphism in lizards. Evolution 57: 1653–1669.

b) Llibre sencer:

Sturtevant, A. H. & Beadle, G. W. (1939). An Introduction to Genetics. W. B. Saunders, Philadelphia.

Griffiths, A.J.F.; Miller, J.H.; Suzuki, D.T.; Lewontin, R.C. & Gelbart, W.M. (2002). Genética. 7ª Edición. McGraw-­‐Hill Interamericana. España.

c) Capítol de llibre:

Overbeek, P.A., (2014). Factors affectingtransgènic animal production. In: Pinker, C.A., ed. Transgenicanimal Technology. 3th ed. Elsevier, pp: 71-108.

 

Indicacions per citar referències segons el Model 2:

 

La bibliografia anirà per ordre correlatiu de numeració segons aparició al text. Si un article està citat vàries vegades sempre es repetirà la numeració que tingui l'article quan es cita per primera vegada.

 

17. LeDoux , J.E. (1996). The Emotional Brain.Weidenfeld Nicolson, London.

26. Vouimba, R.M. & Maroun,M. (2011). Learning-­‐induced changes in mPFC-­‐BLA connections after fear conditioning, extinction, and reinstatement of fear. Neuropsychopharmacology 36:2276–2285.


 

Cita de un lloc Web:

Perseus Project. The Perseus Digital Library, [en línea]. Gregory Crane, Editor-­‐in-­‐Chief, Tufts University. Adreça URL: <http://www.perseus.tufts.edu/>. [Consulta: 9 febrer 2001].

En aquest cas no s’ha fet constar la data de publicació o actualització perquè no apareix expressament en la pàgina web. S’ha afegit una dada opcional, el responsable editorial d'aquest projecte.

 

Cita d’un article en una revista electrònica:

Paterniani, E. "Factores que afectan la eficiencia de la selección en maíz", [en línia]. Revista Investigación Agrícola-­‐DANAC. Volumen 1. (1996). Adreça URL:

<http://www.redpavfpolar.info.ve/danac/index.html>. [Consulta: 22 abril 1998].

Com en les publicacions en paper, el nom de l'autor es posa invertit, primer el cognom i després la inicial del nom. Si són diversos els autors es pot optar per posar els altres de la mateixa manera.

 

Cita d’un treball o article en CD-­‐ROM:

Mcconnell, Wh. "Constitutional History". En The Canadian Encyclopedia, [CD-­‐ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & Stewart, 1993. ISBN 0-­‐7710-­‐1932-­‐7.

En aquest cas s'ha afegit una dada opcional, el nombre d'ISBN, i al tractar-­‐se d'un CD-­‐ROM, és convenient afegir qualsevol informació útil fa al sistema operatiu sota el qual funciona (en aquest cas Macintosh).

 

Cita de missatges electrònics:

Discussing all aspects of libraries, [en línia]. Usenet newsgroup: <news: soc.libraries.talk>. Archiu dels missatges en: <http://www.dejanews.com>. [Consulta: 6 maig 1997].