Canvis globals en el nom dels fitxers

Quant tardaríem a numerar correlativament el nom d’una cinquantena de fitxers? Encara que el canvi sigui mínim i que siguem molt àgils amb el teclat, cinc minuts segur que els perdrem! Val la pena dedicar temps a fer manualment una operació que les màquines poden fer per nosaltres?

El Fast File Renamer és una aplicació senzilla que ofereix les eines més bàsiques per canviar globalment el nom de diversos fitxers: reemplaçar un caràcter per un altre, esborrar-lo o inserir-lo en una posició concreta. En definitiva, les esmenes més habituals i recurrents.

Si hem de fer canvis de nom més complexos, és preferible, però, recórrer al ReNamer. Amb aquest altre programa podeu esborrar lletres o números d’ordre, suprimir símbols, invertir majúscules i minúscules, omplir amb zeros fins a una longitud determinada, canviar l’extensió o modificar la data, a part de les funcions bàsiques que ofereix el programa anterior.

Tots dos presenten l’opció de fer una simulació del canvi abans d’executar-lo. És una funció molt pràctica, ja que permet veure el resultat i decidir si aplicar-lo o no. Així, es poden fer totes les proves que calgui.

Tant el Fast File Renamer com el ReNamer es poden descarregar gratuïtament i són la solució perfecta per canviar massivament els noms d’un conjunt de fitxers.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *