Un nou diccionari normatiu: el DEIEC

L’Institut d’Estudis Catalans ha publicat en línia el Diccionari essencial de la llengua catalana (DEIEC). Amb una nomenclatura formada per 39.300 mots (dels més de 70.000 que conté el Diccionari de la llengua catalana, DIEC), no recull tot el lèxic normatiu català, sinó una selecció, basada en la que es va fer per al Diccionari manual de l’IEC (2001) i també en la freqüència en corpus.

En la mateixa línia de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC, 2016), la prescripció en el DEIEC es fa a partir de la descripció. Així, cada article lexicogràfic presenta informacions semàntiques i gramaticals diverses, amb les quals es pretén orientar l’usuari sobre la manera d’utilitzar cada mot d’una manera correcta i adequada a la situació comunicativa.

En cada accepció, amb les més freqüents en les primeres posicions, hi destaquen els abundants exemples d’ús i de combinacions freqüents. Complementàriament, s’hi poden trobar anotacions referides a la morfologia (per exemple, vigor m. o f.: «Femení en recessió»), a la sintaxi (bon adj.: «Anteposat al nom que modifica»), als dialectes o registres en què és viva una forma (mareny m.: «En valencià; a la resta del domini lingüístic, només en llenguatge literari») i, fins i tot, a la fonètica (hàndicap m.: «Pronunciat habitualment amb la hac inicial aspirada»).

Un element clau per a la descripció són les definicions. En la major part, hi apareixen marcats i caracteritzats els complements que constitueixen l’estructura sintàctica del mot definit, entre claudàtors (per exemple, instaurar v., 3: «[Un metge] determinar amb precisió [un tractament mèdic] per tal que sigui administrat segons els protocols establerts»). Aspectes de funcionament sintàctic del mot serveixen per diferenciar accepcions i descriure-hi, per exemple, alternances significatives en l’ús dels complements (per exemple, conversar v.: 1.1. [Algú] entretenir-se parlant [amb algú] [sobre un tema] / 1.2. [Diverses persones] entretenir-se parlant entre si [sobre un tema]).

El diccionari introdueix les novetats de la resta d’obres normatives de l’IEC. Com a mostra, en el cas dels verbs el DEIEC incorpora, entre d’altres, la subcategoria d’inacusatiu (inac.) ja emprada en la GIEC, com a recurs per a una descripció més detallada del comportament verbal (per exemple, faltar v.).

En la consulta web del diccionari, els articles tenen visibles totes les informacions, incloent-hi les particions fonètica i sil·làbica del mot. Es poden veure també en una presentació sintètica i, pel que fa als verbs, hi ha la possibilitat de consultar la conjugació en els diferents dialectes. Així mateix, es pot accedir a una cerca avançada i, fent clic sobre qualsevol mot en pantalla, s’obre l’article corresponent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *