Fonts tipogràfiques accessibles i inclusives

En l’àmbit de l’educació, l’accessibilitat és important perquè garanteix que tothom tingui les mateixes oportunitats d’aprendre i desenvolupar-se, independentment de les característiques personals. A més, promou la inclusió i la diversitat, la qual cosa, al seu torn, contribueix a una societat més justa i igualitària.

Així doncs, en un context educatiu en què cal incorporar tots els elements possibles per assegurar la inclusivitat de qualsevol col·lectiu, és essencial prestar atenció a tots els detalls. Per això, és important utilitzar fonts tipogràfiques accessibles i inclusives, que poden aportar un ampli ventall d’avantatges, com ara:

  • Millora de la comprensió. Les fonts accessibles i clares faciliten la lectura i la comprensió del text, i això permet processar i retenir la informació de manera més efectiva. A més, les persones amb discapacitats visuals o dificultats d’aprenentatge també poden beneficiar-se’n.
  • Foment de la inclusió. Les fonts inclusives respecten la diversitat cultural i lingüística, la qual cosa crea un ambient en què els estudiants se senten més còmodes i valorats a l’aula.
  • Compliment de normatives. En molts països hi ha normatives i lleis que estableixen que els materials educatius siguin accessibles per a totes les persones, incloent-hi les que tenen alguna discapacitat. Utilitzar fonts accessibles i inclusives pot ajudar a complir aquestes normatives.
  • Millora de l’experiència d’aprenentatge. La utilització de fonts adequades fa que el material educatiu sigui més fàcil de llegir i comprendre. Així, s’aconsegueix augmentar l’interès i la motivació dels estudiants en l’aprenentatge, la qual cosa pot portar a millorar els resultats acadèmics.

A Internet hi ha diverses fonts accessibles i inclusives que us podeu descarregar de franc. Per exemple, si necessiteu fonts amb serifs, us recomanem la Tinos, Garamond o Baskerville. En canvi, si heu de fer servir fonts de pal sec, algunes opcions que us poden anar bé són la Roboto, Lato o Open Sans.

Finalment, també volem destacar dues fonts gratuïtes adaptades per a necessitats especials: l’OpenDyslexic, dissenyada per reduir la confusió visual que sovint experimenten les persones amb dislèxia, i l’Atkinson Hyperlegible, creada especialment per a persones amb discapacitat visual, i que és la recomanada per l’Institut Braille.

Unitat de Docència
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *