Traducció de documents amb el Translator Toolkit de Google

Aquest apunt es va publicar l’any 2015.
La informació que conté no s’ha actualitzat i, per tant, és obsoleta.

El traductor de Google és una eina que ens pot fer un bon servei a l’hora d’encarar una traducció, sobretot entre català i espanyol, perquè ens pot estalviar temps fent un primer esborrany.

Tal com expliquem en la Guia ràpida de traducció amb el Google Translate, un dels trets destacables del traductor bàsic de Google és que permet fer la traducció a partir de documents en formats diversos, com ara els del Word, l’Excel o el PowerPoint, però a més pot generar les traduccions a partir de fitxers en format HTML o PDF. L’inconvenient principal, però, és que no obtenim la traducció en el mateix format original i, a més a més, alguns dels elements gràfics del document es poden perdre.

Si el que us interessa és traduir un document, però mantenint-ne el format, potser us pot fer servei el Translator Toolkit de Google, un servei que teniu explicat en la Guia ràpida de traducció amb el Translator Toolkit de Google, un document de la col·lecció de guies pràctiques dels Serveis Lingüístics que podeu trobar al Dipòsit Digital de la UB.

Comentaris

L'adreça electrònica no es fa pública. Els camps necessaris estan marcats amb un asterisc (*).