NUTRICIOPRACTICA - RIDoR

Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable.
Presentació: 

El Grup d’innovació D ocent en Nutrició Pràctica basada en Recerca i Innovació Docent Responsables (NUTRICIOPRACTICA-RIDoR) és un grup jove creat al 2017.

El nostre GID sorgeix amb l’objectiu de millorar els aprenentatges i l’adquisició de competències sobretot pràctiques dels estudiants dels graus relacionats amb la nutrició i l’alimentació.

Les metodologies d’innovació que aplica el professorat del GID s’enfoquen principalment a millorar les habilitats i destreses dels estudiants i apropar-los a la pràctica professional futura.

A través de les activitats docents desenvolupades en el GID pretenem que els estudiants arribin a ser més competents, reflexius, amb capacitat crítica i científica i d’adaptació als canvis en funció de les necessitats de la societat. A més a més, pretenem alinear la innovació docent i els resultats obtinguts amb valors de la societat.

Codi UB: 
GINDOC-UB/167
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Urpi Sarda, Mireia
Membres del grup: 
Montserrat Illan
Xavier Torrado
Andreu Farran
Maria Antonia Lizarraga
Rafael Llorach Asuncion
Cristina Andres Lacueva
Maria Izquierdo Pulido
Alba Tor Roca
Maria Perez Bosch
María Fernanda Zerón Rugerio