Skip to main content

Marta Segarra

Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS, Laboratoire d'études de genre et de sexualité-LEGS /
Universitat de Barcelona, Estudis Francesos, Dept. de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos
martasegarra@ub.edu

Directora

Colecció Mujeres y Culturas 

 

Marta SEGARRA és directrice de recherche al Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS i catedràtica d'estudis de gènere a la Universitat de Barcelona, cofundadora i directora del Centre Dona i Literatura (1994-2013) i de la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures a la UB (2004-2015). Ha estat directora adjunta del Laboratoire d'études de genre et de sexualité-LEGS (CNRS, U. Paris 8, U. Paris Nanterre) i membre del Comitè nacional del CNRS (2016-2021). És investigadora a ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat (UB). Ha publicat diversos llibres i nombrosos articles en el camp dels estudis de gènere i sexualitat, i la literatura escrita por dones. Dirigeix la col·lecció Mujeres y Culturas d'Icaria Editorial, i pertany als comitès de diverses revistes, com Lectora o Oxford Literary Review. Va ser directora de la revista Expressions maghrébines (2005-2014). Premi Icrea Acadèmia 2009.

Àmbits de recerca actuals

post-humanitat(s) i animalitat; estudis sobre la comunitat; migracions, gènere i sexualitat.
 

Text informat per la investigadora

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigadora / researcher (16/06/2016 -) 
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: cofundadora, investigadora / co-founder, researcher (2003 -); directora / director (2003 - 2015)
Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona: cofundadora, investigadora / co-founder, researcher (1994 - 15/06/2016); directora / director (1994 - 2013)
Colección Mujeres y Culturas: directora / director (2000 -)
Expressions maghrébines: directora / director (2005 - 2014)

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5026