consegüentment i conseqüentment 

No s’han de confondre els mots consegüentment i conseqüentment. L’adverbi consegüentment introdueix un fet que és resultat d’un altre, i és equivalent a ‘per tant’.

Exemple correcte Era un conferenciant de prestigi. Consegüentment, la sala es va omplir.

Exemple correcte L’augment de l’oferta ha fet baixar, consegüentment, els preus dels lloguers.


En canvi, l’adverbi conseqüentment expressa la consistència lògica d’una acció, i és equivalent a ‘coherentment’.

Exemple correcte El degà va actuar conseqüentment i va dimitir.

Exemple correcte El realisme és aquella disposició a veure les coses tal com són i a actuar conseqüentment.


Cal fer atenció al connector en conseqüència, que és sinònim de consegüentment i no pas de conseqüentment.

Exemple correcte L’augment d’alumnat ha comportat, en conseqüència, l’increment de professorat.

Exemple correcte L’augment d’alumnat ha comportat, consegüentment, l’increment de professorat.
Darrera actualització: 31-1-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«consegüentment i conseqüentment» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1849> [consulta: 24 juliol 2021].