consegüent i conseqüent 

Convé no confondre els adjectius consegüent i conseqüent.

Exemple correcte Segarra és un lluitador conseqüent per la sobirania dels pobles. Per això, en els anys consegüents a la seva sortida d’Europa, ha denunciat les contradiccions de la societat capitalista.


En general, consegüent és sinònim de posterior i implica que ‘alguna cosa en segueix una altra com a resultat, efecte natural o deducció’.

Exemple correcte S’ha produït una onada de fallides empresarials, amb el consegüent increment de l’atur.

Exemple correcte El canvi climàtic, la degradació ambiental, les altes temperatures i les sequeres consegüents són cada vegada més extrems.

Exemple correcte Aquesta interacció produeix l’activació de la fosfolipasa C i la consegüent hidròlisi del substrat PIP2.


En canvi, conseqüent és sinònim de coherent i, per tant, indica que ‘alguna cosa té consistència lògica’.

Exemple correcte És conseqüent amb la seva responsabilitat com a degana.

Exemple correcte És una peça perfectament lògica i conseqüent amb la trajectòria artística de Tàpies.

Exemple correcte L’estudiant lingüísticament sostenible és conseqüent, i per això el seu comportament lingüístic va a favor de les persones, de la diversitat i del coneixement.
Darrera actualització: 31-1-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«consegüent i conseqüent» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1850> [consulta: 21 juny 2021].