bianual i biennal 

L’adjectiu anual significa tant ‘que s’esdevé un cop l’any’ com ‘que dura un any’.

Exemple correcte La UB acull la trobada anual de rectors de la Xarxa Vives d’Universitats.

Exemple correcte En la modalitat anual del màster, els estudiants tenen classe cada dia.


En períodes d’anys superiors hi acostuma a haver una paraula per a cada significat.

 • Així, es parla de bianual, trianual i quadrianual per indicar que una cosa s’esdevé dues, tres o quatre vegades l’any, respectivament.

  Exemple correcte La publicació d’aquesta revista és bianual: un número surt al mes de gener i l’altre, al mes de juny.

  Exemple correcte Les enquestes són trianuals: se’n fa una cada trimestre.


  Paral·lelament, es diu que alguna cosa és plurianual quan s’esdevé diverses vegades l’any.

  Exemple correcte La convocatòria d’aquest examen és plurianual.

  Exemple correcte El programa és plurianual. Va començar el 2010 i acabarà el 2020.


  Cal no abusar de l’adjectiu plurianual, i substituir-lo sempre que sigui possible per algun dels que indiquen un nombre més concret de vegades l’any.

 • En canvi, es parla de biennal, triennal, quadriennal i quinquennal per indicar que una cosa dura dos, tres, quatre o cinc anys, o bé que s’esdevé cada dos, tres, quatre o cinc anys, respectivament.

  Exemple correcte Els programes de doctorat són biennals.

  Exemple correcte Han dedicat tota la legislatura a un pla quadriennal de formació del professorat.


  Paral·lelament, es diu que és pluriennal tot el que dura més d’un any o tot el que s’esdevé després de diversos anys.

  Exemple correcte S’ha negociat el Pla pluriennal d’inversions per al període 2001-2006.

  Exemple correcte Els cicles universitaris són pluriennals.


  Com en el cas anterior, cal no abusar de l’adjectiu pluriennal, i se n’ha d’evitar l’ús sempre que sigui substituïble per un altre adjectiu acabat en -ennal que indiqui un nombre d’anys més concret.
Darrera actualització: 22-10-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«bianual i biennal» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2839> [consulta: 28 novembre 2022].