a l’hora i alhora 

Convé no confondre les expressions alhora i a l’hora, que sonen igual, però no signifiquen el mateix.

Exemple correcte Marxarem tots dos alhora.

Exemple correcte Marxarem a l’hora de sopar.


 • Alhora és un adverbi que vol dir ‘al mateix temps’, ‘a la vegada’, ‘conjuntament’.

  Exemple correcte Els estudiants es van presentar alhora al despatx de la professora.

  Exemple correcte Si premeu la tecla de control i alhora la tecla Z, es desfà l’últim canvi que heu introduït en el document actiu.

  Exemple correcte En la reunió debatrem el pressupost i alhora les noves partides econòmiques.


 • A l’hora, en canvi, és una locució que significa ‘en el moment de’ o ‘amb puntualitat’.

  Exemple correcte La comissió valora l’expedient a l’hora de seleccionar els candidats.

  Exemple correcte L’estudiant es va presentar a l’hora al despatx de la professora.

  Exemple correcte No ve mai a l’hora, sempre fa tard.
Darrera actualització: 18-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«a l’hora i alhora» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=986> [consulta: 21 juny 2021].