bimensual i bimestral 

Per expressar que una cosa té lloc dues vegades al mes, es fa servir la forma bimensual.

Exemple correcte La revista és bimensual: es publica dues vegades al mes.

Exemple correcte S’han continuat reunint amb un ritme bimensual.


En canvi, quan es vol indicar que una cosa té lloc cada dos mesos, es fa servir la forma bimestral.

Exemple correcte La revista és bimestral: es publica cada dos mesos.

Exemple correcte Han de redactar un informe bimestral de seguiment.


D’altra banda, l’adjectiu bimestral també significa que una cosa dura dos mesos.

Exemple correcte Fan un consum bimestral d’aigua inferior als dotze metres cúbics.

Exemple correcte Les assignatures poden tenir una durada: anual, quadrimestral o bimestral.
Darrera actualització: 11-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«bimensual i bimestral» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=946> [consulta: 21 juny 2021].