assenyalar o senyalar 

Els verbs assenyalar i senyalar tenen significats diferents, que en algun cas s’interfereixen.

Exemple correcte El professorat ha d’assenyalar els objectius de l’assignatura.

Exemple correcte Els camps senyalats amb un asterisc són obligatoris.


 • El verb assenyalar significa ‘mostrar o designar amb el dit o fent qualsevol altre senyal’.

  Exemple correcte Assenyalar amb el dit, tocar i agafar, és la manera que tenen els infants de capturar la realitat.

  Exemple incorrecte Senyalar amb el dit, tocar i agafar, és la manera que tenen els infants de capturar la realitat.


  També significa ‘dir, manifestar’.

  Exemple correcte El comitè d’experts va assenyalar la falta d’indicadors quantitatius.

  Exemple incorrecte El comitè d’experts va senyalar la falta d’indicadors quantitatius.


  O bé ‘fixar, establir, determinar una data, una quantitat’.

  Exemple correcte El Consell d’Estudis ha assenyalat la data de la reavaluació.

  Exemple incorrecte El Consell d’Estudis ha senyalat la data de la reavaluació.


 • En canvi, el verb senyalar significa ‘fer o posar un senyal (en alguna cosa)’.

  Exemple correcte El professor ha senyalat les faltes d’ortografia en vermell.

  Exemple incorrecte El professor ha assenyalat les faltes d’ortografia en vermell.


Per indicar a algú que empleni un camp o respongui una pregunta en un examen, formulari, qüestionari, etc., cal tenir en compte que el verb senyalar només és correcte si implica posar un senyal, una creu, etc.

Exemple correcte Dels tres casos, assenyaleu-ne el correcte i justifiqueu la resposta.

Exemple correcte Dels tres casos, indiqueu-ne el correcte i justifiqueu la resposta.

 
Exemple correcte Senyaleu la resposta correcta amb una creu.

Exemple correcte Marqueu la resposta correcta amb una creu.

Exemple incorrecte Assenyaleu la resposta correcta amb una creu.
Darrera actualització: 26-3-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«assenyalar o senyalar» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1931> [consulta: 25 juny 2021].