Límits, per incorrecció gramatical, de la repetició del determinant 

En català, cal anar amb compte amb els noms invariables que comencen amb vocal, ja que s’ha d’apostrofar l’article determinat; per tant, en aquests casos no és possible la forma doble, ni de l’article ni del substantiu.

Exemple correcte l’agent judicial
Exemple incorrecte el o l’agent judicial
Exemple correcte l’auxiliar
Exemple incorrecte el o l’auxiliar
Darrera actualització: 15-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Límits, per incorrecció gramatical, de la repetició del determinant» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2555> [consulta: 3 desembre 2022].