Totes les preguntes de l’enFABRAts

Posem a la vostra disposició totes les preguntes de la primera i la segona edició de l’enFABRAts, el concurs de l’Any Fabra a la Universitat de Barcelona.

PRIMERA EDICIÓ 

Pregunta 1. Què va fer Pompeu Fabra?

Pregunta 2. Pompeu Fabra era un gran defensor de l’esport. Quin practicava ell?

Pregunta 3. Quina d’aquestes afirmacions sobre Pompeu Fabra NO ha dit mai la persona que figura entre parèntesis?

Pregunta 4. Quina càtedra va guanyar Pompeu Fabra l’any 1902?

Pregunta 5. En quina revista va publicar Pompeu Fabra les seves campanyes de reforma lingüística?

Pregunta 6. Continua la frase i digues quina opció NO ÉS POSSIBLE: «Abans de les Normes ortogràfiques (1913) impulsades per Pompeu Fabra es podia trobar escrit…

Pregunta 7. On va morir Pompeu Fabra?

Pregunta 8. Segons la seva filla Carola, què li agradava molt a Pompeu Fabra?

SEGONA EDICIÓ

Pregunta 1. Qui va ser Pompeu Fabra?

Pregunta 2. En quina d’aquestes obres NO va participar Pompeu Fabra?

Pregunta 3. “¡Abajo la inteligencia!” Aquest era el crit amb què el cap d’una dotació de soldats va entrar a casa de Fabra, quan ell era a l’exili. Què hi van anar a fer?

Pregunta 4. Quina d’aquestes afirmacions sobre Pompeu Fabra NO ha dit mai la persona que figura entre parèntesis?

Pregunta 5. Continua la frase i digues quina opció NO ÉS POSSIBLE: «Abans de les Normes ortogràfiques (1913) impulsades per Pompeu Fabra es podia trobar escrit…

Pregunta 6. El 1926, una prestigiosa institució espanyola va proposar a Pompeu Fabra que en fos membre, i ell va refusar l’oferiment. Quina institució era?

Pregunta 7. On va fer testament Pompeu Fabra?

Pregunta 8. Acabem el concurs parlant de la relació de Pompeu Fabra amb la Universitat de Barcelona. De les opcions que us proposem, n’hi ha una de FALSA. Quina?

 

enFABRAts – Primera Edició – Pregunta 1

enFABRAts – Primera Edició – Pregunta 2

enFABRAts – Primera Edició – Pregunta 3

enFABRAts – Primera Edició – Pregunta 4