Grups

S’entenen com a grups d’innovació docent de la Universitat de Barcelona a aquells grups de docents constituïts amb la finalitat de generar i mantenir iniciatives d'innovació docent en el seu context mitjançant el desenvolupament de projectes d'innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats. Les actuacions del grup s'orienten a l'assoliment dels objectius específics definits pel propi grup i s'ajusten a les línies d'innovació docent establertes pel VRPD.

Resolució de l'acreditació de GIDC2019:

Podeu consultar en aquestes taules el resultat del procés d'acreditació dels grups reconeguts.

En aquesta altra taula (Grups amb finançament) podeu consultar el llistat dels 40 GIDC que rebran ajut econòmic anual per part del Vicerectorat com a conseqüència de la puntuació obtinguda en el procés d'acreditació.

Categoria: Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Títol Descripció Coordinació Categoria Codi UB (19/21)
GI-GRIMS Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries Playà Pous, Elisabet Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/137
gireUBee Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa Adillon Boladeres, Romà Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/139
GAMFIF Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia Amat Miralles, Concepció Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/002
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/111
EiA-MEFA Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Boj del Val, Eva Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/102
mathEopt Innovació docent en Matemàtica Econòmica i Optimització Boncompte Pons, Mercè Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/015
PSICOINVEST Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica Bono Cabré, Roser Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/099
Trans@net Grup d'Innovació Docent en transdisciplinarietat i aprenentatge a Treball Social Buenaventura Rubio, Mª.Antònia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/126
ENAPFISIO Ensenyar a Aprendre Fisiologia Cambras Riu, Trinitat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/022
CEFOCID-Copolis Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social) Camps Calvet, Clara Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/140
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/152
FONCAT Grup d'innovació docent en Fonètica Catalana Carrera Sabaté, Josefina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/028
ORIENTA'M ORIENTA'M Castrechini Trotta, Angela A. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/131
Adaptabit Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent Centelles Velilla, Miquel Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/141
GIDC_DLL Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura Civera López, Isabel Úrsula Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/063
RELAT Construcció del relat en l’art contemporani Coll Florit, Antònia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/164
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/071
IDEES-TIC IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs Colomer Farrarons, Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/086
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Daniel Montolio Estivill Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/033
GIDASRES Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social Elias Andreu, Marina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/135
Innova-the Grup d’Innovació Docent “Innova-the” Escofet Roig , Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/090
DSambApS Grup d'innovació docent pel Desenvolupament Sostenible Esparza Pagès, Mireia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/171
GrInDoFi Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia Fernández Borràs, Jaume Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/049
GRUPIASC Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut Fernández Dueñas, Víctor Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/094
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/013
LLETRAD Lletra de dona Fuster, À. Lorena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/155
GIDAIFAR Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic García López, Mª Luisa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/036
ORFILA Grup d’Innovació Docent Gómez Catalán, Jesús Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/105
GIDC_GAP Grup d'Innovació Docent Consolidat de Gestió i Administració Pública Gracia Retortillo, Ricard Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/054
ATESI Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social Grau Costa, Eulàlia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/162
GIDCUB-11/EST GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT Guàrdia Olmos, Joan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/079
VR-PSY Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut Gutiérrez Maldonado, José Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/083
GIDTF2013 Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) Halbaut Bellowa, Lyda Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/073
INDAGA'T Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació Herraiz García, Fernando Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/087
ENGREAQUIM Enginyeria de la reacció química Iborra Urios, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/019
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/138
GIDC_GraLiAn GIDC_Gramàtica i Lingüística Anglesa Laso Martín, Natalia Judith Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/034
GID INTERMÁSTER GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT INTERDISCIPLINAR EN MASTERS Llanes Ordóñez, Juan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/127
GIDHEPSUB Grup d’Innovació Docent en Història Econòmica, Política i Social Lozano Pérez, Sergio Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/050
Innovació docent en Comunicació i mitjans audiovisuals Participació en grups d’intercanvi d’experiències d’innovació docent M.ª Ángeles García Asensio Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/169
dalDUB Clínica jurídica dret al Dret Madrid Perez, Antonio Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDO-UB/014
IDCCFF Innovació Docent de Ciències Fisiològiques Manzano Cuesta, Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/157
FARCLINAF Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica Mariño Hernández, Eduardo L. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/117
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Martínez López, Mònica Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/065
GID-InnovaSEIS Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social Mateos Inchaurrondo, Ainoa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/130
GIDÈTICA Grup d’innovació docent en ètica Mauri Álvarez, Margarita Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/144
MINREMIN Mineralogia i Recursos Minerals Melgarejo i Draper, Joan Carles Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/172
Periodeia Grup Innovació Docent (GID) Méndez Lloret, Maria Isabel Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/168
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/103
ART_PRO&DOC Art, professió i docència Morell Rovira, Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/005
GINDEPP Grup d'Innovació Docent en Economies i Polítiques Públiques Nonell Torres, Rosa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/150
NEAQA NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA Núñez Burcio, Oscar Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/166
NOVEDUSOC GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL Padros Cuxart, Maria Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/120
e-Lindo e-Lindo Peiró Martínez , Francesca Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/018
ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa Pérez Marín, Ana María Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/051
ULD-FARMÀCIA Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia Prat Aixelà, Josefina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/116
DHIGECS Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials Prats Cuevas, Joaquim Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/161
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/042
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/040
DIDAL_UB Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües Pujolà Font, Joan-Tomàs Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/084
PRAXIS PRAXIS. Grup del Practicum de Pedagogia Rajadell Puiggròs, Núria Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/149
MideMe Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE Reguant Álvarez, Mercedes Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/148
INDAGAnglès Innovació Docent i la seva Avaluació al Grau d´estudis Anglesos Renes, Martin Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/153
GIDPsiDe Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament Rivero García, M. Magdalena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/072
GID-PSISOCIAL Grup d’Innovació Docent en Psicologia Social Rodríguez Carballeira, Álvaro Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/109
GID--CAV Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV Romeo Delgado, Marina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/037
GIDTAAVE Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia Rubert Adelantado, Glòria Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/160
GRUPCOMBELL Grup d'Educació i d'Avaluació de la Competència Clínica a Bellvitge Sabaté Pes, Antoni Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/010
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/001
IdM@ti Innovación docente en Materiales Interuniversitaria Segarra Rubí, Mercè Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/147
FODIP Formació Docent i Innovació Pedagògica Serrat Antolí, Núria Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/029
GIBAF Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques Simon Pallisé, Joan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/032
GIDEP-UB Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica Suriñach Caralt, Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/059
ARTINNOVA Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts Torres Carceller, Andrés Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/100
GIDOE-UB Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses Triadó Ivern, Xavier M. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/070
NUTRICIOPRACTICA - RIDoR Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable. Urpi Sarda, Mireia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/167
Statmedia Statmedia Vegas Lozano, Esteban Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/113
PRORETORN Cicle De Retorn / Processos d'aprenentatge. Retorn d'experiències Vila Pou, Eva Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/128
ACOPI-UB Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria Viñas Llebot, Helena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC) GINDOC-UB/145
Categoria: Grup Innovació Docent (GID)
Títol Descripció Coordinació Categoria Codi UB (19/21)
GIDMIM Grup d’Innovació Docent en Màrqueting i Investigació de Mercats Argila Irurita, Ana Mª Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/121
ADIP Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals Bonet Pérez, Jordi Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/004
HESP_LAT Hesperia Latina Borrell Vidal, Esperança Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/085
GID-MAEF GID en Metodologies Actives per a la Formació del Professorat en Educació Física Braz Vieira, Marcelo Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/163
EduCits Educació Científica, Tecnològica i per a la Sostenibilitat. Calafell Subirà, Genina Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/179
Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global (GIDEC) Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global Carnicer Cols, Jofre Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/176
QuiMet Metabolisme al grau de Química Centelles Serra, Josep J. Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/180
GID-HALUB Grup d'Innovació Docent en Hisenda Autonòmica i Local De Gispert Brosa, Cristina Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/122
MICOMFAR Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al Grau de Farmàcia Escolano Mirón, Carmen Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/154
InterRomània Multilingüisme i intercomprensió en llengües romàniques Garcia Castanyer, Maria Teresa Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/134
ELECTRA Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra Gómez Cardó, Pilar Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/017
G·IDEA-UB Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses Guitart Tarrés, Laura Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/038
ΕἰΔEΑ (EIDEA) ESTRATÈGIES D’INNOVACIO DOCENT PER A L’ENSENYAMENT TRANSVERSAL DE L’ANTIGUITAT Guzman Almagro, Alejandra Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/182
Grup d’Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular BIOFAR Herrero Rodriguez, Laura Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/175
QuiFiExp Química Física Experimental Ignés Mullol, Jordi Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/112
CBP Coordinació Pràcticums i TFG Biologia Llorente Cabrera, Gustavo A. Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/165
GIDAdEnA Grup d’innovació docent en Adquisició i Ensenyament de l’anglès Maria Luz Celaya Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/158
DRAW_RAW_GIF. Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques Grup de Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques Maria Montserrat López Paéz Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/170
EST-EMPRESA Estadística en el món empresarial Marín Feria, Susana Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/023
Photon-ID Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica Martín-Badosa, Estela Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/069
DHISTAC Debats sobre la història: aprenentatge interuniversitari i avaluació continuada en entorns digitals Mauro, Ida Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/178
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Dret Privat Panero Oria, Patricia Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/082
PULCHRUM Grup d'innovació docent en els tallers de Belles Arts: tradició i contemporaneïtat Quilez Cepero, Natalia Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/156
GID-BBM Grup d'Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular Ramírez i Sunyer, Ignasi Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/052
Grup d'Aprenentatge Servei a la Universitat de Barcelona ApS(UB) Rubio Serrano, Laura Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/174
EVIDIS Grup d’Innovació en Docència basada en evidències i per a l’impacte social Ruiz Eugenio, Laura Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/177
Didàctica de la Filosofia amb perspectiva de gènere i Filosofia 3/18 DIDFILO Silvestre, Sara Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/173
GINMAD Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina Valero Castell, Ricardo Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/159
GIDAC Grup d’innovació docent d’aprenentatge clínic Valmaseda Castellón, Eduard Grup Innovació Docent (GID) GINDO-UB/181