Alabastre

Roca i mineral evaporític de sulfat de calci hidratat (CaSO4·2H2O). Com a roca, és una varietat de guix secundari que s’origina per hidratació de l’anhidrita. Sovint es presenta en forma de nòduls. És de color blanc o rosat, de textura sacaroide de gra fi, tou (es ratlla amb l’ungla) i translúcid en llesca prima. Es talla i es poleix amb facilitat.

L’alabastre es fa servir en artesania i escultura. A causa de la seva transparència, s’ha utilitzat, en forma de llesques, en esglésies i monuments en lloc del vidre. Des de fa milers d’anys es fa servir per fer recipients de perfums, urnes funeràries, figures diverses,etc. A diferents localitats de la vall del riu Ebre, com ara Fuentes de Ebro, Quinto, Albalate del Arzobispo, etc. s’hi troben importants explotacions d’alabastre. A Catalunya, actualment, hi ha explotacions d’alabastre a Beuda (la Garrotxa) i històricament n’hi ha hagut a la ALABASTREzona de Sarral (Conca de Barberà). A partir del segle XIV es coneixen a Catalunya importants tallers artesanals on es treballava l’alabastre, dels quals van sortir nombrosos retaules religiosos (com els de les catedrals de Lleida i Tarragona), sepulcres i figures funeràries (com les dels reis de la Corona d’Aragó del monestir de Poblet).

ALABASTRE
  • Roca sedimentària evaporítica
  • Eocè
  • S. eva 2