Guixos

Els guixos de Vilobí del Penedès formen un petit relleu que s’estén des d’aquesta localitat fins a Sant Martí Sarroca. Durant anys es van explotar per obtenir guixos industrials en una fàbrica situada a les guixeres. L’activitat extractiva i la fabricació de guix va finalitzar ja fa anys.

Els guixos de Vilobí es van originar durant el Miocè, en una petita llacuna endorreica, pròpia d’una zona de clima àrid, que periòdicament es dessecava. En termes geològics, aquests llacunes es coneixen amb el nom àrab de sebkhas.

La major part de les litofàcies de guix de Vilobí són de guix secundari, originades per hidratació d’anhidrita prèvia. Entre aquestes litofàcies destaquen el guix nodular alabastrí, el guix en agregats radials, els megacristalls de guix d’hàbit allargats i els cristalls laminars transparents i de tons melats.

GUIXOS
  • Roca sedimentària evaporítica
  • Miocè
  • S. eva 3