Margues d´Igualada

A bona part de la conca d’Igualada afloren margues blavoses que han estat intensament erosionades i han donat lloc a un relleu amb gran desenvolupament de xaragalls. Es tracta de lutites amb un alt contingut en carbonat, amb intercalacions de calcàries i gresos, dipositades en un medi marí durant el període Eocè.

Presenten nivells molt fossilífers, on hi abunden els mol·luscs, els equinoderms (pues i plaques), els coralls, i els foraminífers.

Els nummulítids són els foraminífers més coneguts i tenen una distribució geogràfica molt ampla. En alguns la closca calcària arriba a tenir 15 cm de diàmetre, cosa extraordinària en organismes unicel·lulars.

 

MARGUES D’IGUALADA
  • Roca sedimentària detrítica marga
  • Eocè
  • S. d m 3