Saulo

Material detrític residual que s’origina per meteorització química de roques granítiques en zones de clima temperat i humit. En aquestes condicions, els feldspats i les miques s’alteren i donen lloc a la formació de minerals de les argiles. Així, l’estructura del granit es desagrega i els minerals constituents en queden lliures. Normalment el sauló es troba en forma de capes poc gruixudes recobrint masses de roques granítiques, com les que afloren al Maresme i a la serra de Collserola.

Es tracta d’un material detrític poc seleccionat (heteromètric) i de grans angulosos, perquè no ha estat transportat. S’hi distingeixen encara els tres constituents principals del granit. Els grans de quars són angulosos, de mida força uniforme i incolors.

Els grans de biotita, o mica negra, brillants i de forma laminar amb contorn poligonal. Els grans de feldspat són angulosos i de color blanc o rosat. Sovint el sauló conté petits fragments del granit original. El sauló és el material a partir del qual es poden formar sorres fluvials i litorals, com ara les que formen les platges del Maresme.

SAULÓ
  • Material detrític residual
  • Actual