Calcarenita

Roca sedimentària detrítica, que inclou més d’un 50% de grans calcaris de mida compresa entre 1/16 i 2 mm (fracció de l´arenita).

La mostra fotografiada correspon a una de les calcarenites més conegudes, el marès de Mallorca, que aflora en nombrosos punts del litoral de l’illa i que ha estat una roca molt emprada en construcció. Es tracta d’una roca de color clar (groguenca o blanquinosa), lleugera, amb molta porositat i fàcil de tallar. Al binocular es veu que està formada per grans de sorra ben arrodonits, de mida mil·limètrica, i per fragments esquelètics d’organismes litorals. No hi ha matriu i la cimentació és bona. La roca mostra una porositat notable. El marès mallorquí correspon a dipòsits eòlics d’antigues platges del final del Pliocè i del Quaternari.

CALCARENITA
  • Roca sedimentària detrítica - carbonàtica
  • Pliocè-quaternari
  • S. car 1