Traverti

Roca sedimentària calcària continental que es diposita a les surgències càrstiques i salts d´aigua, a les zones d’expansió de les aigües fluvials i, de vegades, a les vores de certs llacs. En molts travertins la carcassa de la roca està formada per restes de vegetació (molses, fulles, troncs) recobertes per carbonat de calci. En zones càrstiques abunden els travertins com a recobriments calcaris originats per precipitació del carbonat de calci de les aigües que hi circulen.

Els travertins són roques poroses, lleugeres, de coloració clara i sovint amb una típica estructura zonada. Es tracta de roques ornamentals molt preuades per recobrir parets interiors i façanes d’edificis. Els romans ja els feien servir per construir les seves grans obres públiques. Molt preuat és el travertí de Banyoles, format fa unes desenes de milers d’anys a les aigües de l’estany del mateix nom.

Traverti
  • Roca sedimentària carbonàtica
  • Pleistocè
  • S. car 8