Calcaria estromatolitica

Estructura sedimentària laminar, de composició carbonàtica i de forma molt variada, originada per l’activitat metabòlica de cianobacteris i bacteris filamentosos.

 

Els cianobacteris formen teixits, anomenats tapissos algals, en què queden atrapades les partícules sedimentàries al voltant de les quals precipita carbonat de calci. El tapís creix al voltant de les partícules, les recobreix i en fixa de noves. D’aquesta manera es va formant un dipòsit laminar organosedimentari que és l’origen de l’estromatòlit.

La mostra fotografiada és un tall d’una calcària estromatolítica trobada en les formacions de gresos de l’Oligocè del Montsant. Es va formar en un medi d’aigües dolces poc fondes, ben oxigenades i a una temperatura d’uns 15-20 ºC. S’aprecia molt bé la laminació.

CALCÀRIA ESTROMATOLÍTICA
  • Roca sedimentària carbonàtica
  • Oligocè
  • S. car 5