Halita silvita carnal·lita

La mostra de l’evaporita fotografiada procedeix de les mines de potassa de Súria, on s’exploten les formacions de roques evaporítiques marines dipositades durant l’Eocè en un antic mar que ocupava àmplies zones de l’actual conca de l’Ebre. Són les sals contingudes a les aigües marines de fa més de 35 milions d’anys.

A la mostra es distingeixen tres de les evaporites marines més abundants. Destaquen grans cristalls cúbics incolors i translúcids d’halita, NaCl o clorur de sodi; amb la lupa binocular s’observen nombrosos cristalls petits incolors o blancs d’halita; els cristalls de color rosa pàl·lid són de silvita (KCl), clorur de potassi, mentre que els de color rosa intens són de carnal·lita (KMgCl3·6H2O), clorur de potassi i magnesi.

HALITA SILVITA CARNAL·LITA
  • Roca sedimentària evaporítica
  • Eocè
  •  S. eva 4