Calcaria nummulitica

Calcària formada per closques de nummulits cimentades per carbonat de calci. Els nummulítids eren organismes unicel·lulars marins, del grup dels foraminífers, amb el citoplasma inclòs dins un esquelet calcari de forma lenticular o discoïdal.

Els nummulits van viure en el Paleogen (Paleocè-Oligocè), fonamentalment en l’Eocè. Es van extingir fa uns 25 milions d’anys.

La calcària nummulítica és una roca ornamental molt preuada. Les mostres fotografiades són de Tavertet (Osona). Una de les varietats més apreciades de calcària nummulítica era la "pedra de Girona", de l’Eocè mitjà, explotada durant molt temps a les pedreres dels voltants de Girona. Actualment, la calcària nummulítica més emprada en construcció és la "pedra de Sant Vicenç de Castellet".

A les mostres fotografiades s’observen els dos tipus d’individus que presenten les espècies de nummulits, les formes A, més grans, i les formes B, més petites. Es tracta d’un dimorfisme lligat al cicle biològic de reproducció.

CALCÀRIA NUMMULÍTICA
  • Roca sedimentària carbonàtica
  • Eocè
  • S. car 6