Nummulits

Els nummulits són fòssils molt abundants a diferents comarques catalanes, com per exemple l’Anoia i Osona. Es troben en quantitats extraordinàries, tant solts com formant part de la calcària nummulítica. El terme nummulits deriva del llatí nummulus,"moneda", perquè a l’antiguitat es creia que eren monedes.

La closca calcària dels nummulits te forma lenticular o discoïdal, amb la superfície externa llisa o finament granulada i amb una estructura interna amb nombroses cambres disposades en espiral i separades per envans. Els nummulits eren organismes marins, bentònics, que vivien en aigües càlides, poc fondes i de salinitat normal. A causa de la seva ràpida evolució, de la seva curta durada en termes geològics i d´una distribució geogràfica molt ampla, les espècies de nummulits són magnífics fòssils estratigràfics dels períodes Eocè i Oligocè, al final del qual es van extingir.

NUMMULITS
  • Foraminífers fòssils
  • Eocè
  • foss 1