Sal de cardona

La muntanya de sal de Cardona és un aflorament d’evaporites de gran interès geològic. Es tracta d’un plec diapíric que ha portat a la superfície roques salines que es trobaven a centenars de metres de profunditat.

A la mostra fotografiada es distingeixen capes de sal plegades, de color rosa o marró, separades per capes mil·limètriques d’argila grisa. La sal predominant és halita amb quantitats menors de silvita. El plegament de les capes de sal és degut a la plasticitat de les roques. L´acumulació de sal en una conca evaporítica és cíclica i la presència de capes d’argila indica l’arribada a la conca de material detrític durant períodes més humits en els quals no es produeix precipitació de sal. La sal de Cardona ja era coneguda i explotada fa més de dos mil anys.

SAL DE CARDONA
  • Roca sedimentària evaporítica
  • Eocè
  • S. eva 1