Calcaria d'alveolines

Calcària formada per esquelets d´alveolines cimentats per carbonat de calci. L’alveolina és un gènere de foraminífers fòssils, les espècies del qual van ser abundants en medis marins del Paleogen, especialment de l’Eocè. En l’actualitat, als oceans Índic i Pacífic hi viuen foraminífers molt semblants a les alveolines.

 

L’esquelet de les alveolines, que envoltava el citoplasma, tenia forma circular, fusiforme o el·líptica, de pocs mil·límetres de llarg, internament dividit en cambres i cambretes separades per envans transversals. Les seccions d’aquests esquelets tenen un aspecte alveolar.

La calcària d’alveolines de la mostra es va dipositar en la plataforma carbonatada, d’aigües càlides i poc fondes, d’un mar que ocupava la zona prepirinenca durant l’Eocè.

CALCÀRIA D’ALVEOLINES
  • Roca sedimentària carbonàtica
  • Eocè
  • S. car 4