Calcaria col·larina

Calcària formada per esquelets de coralls cimentats per carbonat de calci. Un corall és un cnidari marí proveït d’un esquelet extern calcari, que pot viure aïllat o formant colònies de nombrosos individus. Els cnidaris són invertebrats majoritàriament marins, d’organització molt senzilla, que inclou les meduses i els pòlips marins, i les hidres d’aigua dolça.

La presència d’un esquelet calcari fa que els coralls fossilitzin amb facilitat. Es troben en el registre fòssil des del començament del Paleozoic, fa més de 500 milions d’anys. Són bons indicadors de condicions ambientals marines, d’aigües càlides i ben oxigenades.

A la mostra de la fotografia, procedent de la Pobla de Claramunt, es veuen nombroses seccions d’una colònia digitada de coralls, amb els septes en disposició radial (hexacoral·lari).

CALCÀRIA CORAL·LINA
  • Roca sedimentària carbonàtica
  • Eocè
  • S. car 3