Matrícula de 2n curs en endavant

Matrícula curs 2023-2024 del grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

A qui va adreçada?

 • Alumnat que el curs 2022-23 ha estat matriculat en el Grau de Ciència i Tecnologia del Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB.
 • Alumnat que accedeix amb 30 o més ECTS reconeguts (trasllats d'expedient).
 • Alumnat que ha estat un curs acadèmic sense matricular-se i vol continuar els estudis (contacteu per mail amb la Secretaria d'Estudiants i Docència per tal de ser inclosos en els llistats d'automatrícula).
 • Alumnat que transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense estar matriculat i havent superat algun crèdit, vol continuar els estudis (sol·liciteu la readmissió i envieu un email a Secretaria  per tal de ser inclosos en els llistats d'automatrícula).
 • Alumnat que ha incomplert la normativa de permanència (sol·liciteu la continuació dels estudis i envieu un email Secretaria per tal de ser inclosos en els llistats d'automatrícula).

Període d'automatrícula: del 6 al 8 de setembre de 2023

L'alumnat que participa en programes d'intercanvi el primer semestre o anual del curs 2023-2024 es matricularan presencialment els dies 21, 24 i 25 de juliol de 2023 amb cita prèvia.

L'alumnat que accedeix amb 30 o més crèdits reconeguts es matricularan segons l'ordre assignat.

 

Consulteu el dia i hora assignats d'automatrícula

El dia i hora assignat és el moment a partir del qual podreu accedir a l'aplicació d'automatrícula. L'aplicació es tancarà el dia 10 de setembre a les 23:59h.

 

Accés a l'automatrícula a través del MónUB

Per a incidències relacionades amb la llista us podeu posar en contacte amb la Secretaria.

Recordeu que:

 • El criteri d'ordre d'accés a l'automatrícula aplicat es el número de crèdits superats fins al febrer del curs anterior (no aplicable als estudiants del doble grau que es matriculen per primera vegada a NHD).
 • El fet d'estar inclòs a la llista d'automatrícula no suposa complir amb els requisits establerts per la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per poder continuar estudis.
 • La matrícula del grau és anual i l'estudiant ha de matricular el mes de setembre les assignatures del primer i el segon semestres.No obstant, al febrer es farà una ampliació de matrícula condicionada a les disponibilitats d'espai de la facultat.
 • La carpeta la podreu recollir en el Punt d'Informació de l'Edifici Verdaguer presentant l'imprès de matrícula i el Carnet d'Estudiant o DNI.

 

Atenció!: Els documents publicats en pdf estàn subjectes a possibles modificacions. Consulteu també les dades actualitzades a la guia de l'estudiant.

 

Tingues en compte que:

 • Si matricules assignatures repetides, no has d'escollir grups de pràctiques.
 • Has d'inscriure les pràctiques de les assignatures en el mateix grup.

 • Per matricular l'assignatura obligatòria Pràctiques Externes, cal haver superat com a mínim 150 ECTS i tota la formació bàsica. Consulteu el procediment a Pràctiques Externes (curriculars).
 • Per matricular l'assignatura obligatòria Treball Final de Grau (TFG), cal haver superat com a mínim 150 ECTS i tota la formació bàsica. Consulteu Treball Fi de Grau.
 • Per matricular l'assignatura optativa Treball Dirigit  es imprescindible tenir l'acceptació signada pel coordinador/a de l'assignatura. Consulteu el procediment.

La Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona estableix que els estudiants han de matricular un màxim de 60 crèdits i un mínim de 18 crèdits anuals.

Quan un estudiant matricula entre 18 i 45 crèdits es considera estudiant a temps parcial i si en matricula de 46 a 60 es considera estudiant a temps complet.

La Normativa de Permanència obliga, a més, a matricular les assignatures bàsiques i obligatòries no superades i que pertanyin a cursos anteriors abans de matricular assignatures noves.

Excepcionalment, i quan estigui justificat, el/la cap d'estudis pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fina a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic. Més informació.

Els alumnes que al final del 1r curs i no han assolit cap crèdit, no podran realitzar l'automatrícula del curs següent.

Comparteix-ho: