Matrícula de nou accés 2023-2024

Sessió informativa per als estudiants de nou accés

Els estudiants de nou accés són aquells que tenen una plaça assignada per Preinscripció universitària.

Sessió informativa

 • Data: 14 de juliol de 2023
 • Hora 10.00h
 • Lloc: Campus de l'Alimentació de Torribera
  edifici La Masia - Sala Les Voltes
 • Com arribar al Campus 
 

Com fer la matrícula?

Consulta el portal de Benvinguda.

Presentació de la sessió informativa

La matrícula serà online i tindràs un dia i hora de matrícula assignats per accedir a l'automatrícula. Podràs accedir després de l'hora assignada, fins a les 00.00h, però no abans. El criteri de l'ordre d'accés a l'automatrícula és la nota d'admissió.

El personal de la Secretaria et donara suport durant tot el procés de matricula de forma telemàtica.

 

Assignacions Dates Matriculació Ordre de matrícula
1a  preferència
 
Consulta el teu dia i hora de matrícula
Reclamacions i assignació definitiva
19 de juliol de 2023
Suport de matrícula -   videoconferència
Consulta el teu dia i hora de matrícula
2a assignació
25, 26 i 27 de juliol de 2023
Suport de matrícula - videoconferència
Consulta el teu dia i hora de matrícula
3a assignació i reclamacions de la 2a assignació
6 i 7 de setembre de 2023
Suport de matricula -  videoconferència
Dia i hora de matrícula

La Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona estableix que els alumnes que es matriculen per primera vegada a un ensenyament han d'optar per una modalitat d'estudi: a temps complet o a temps parcial.

Temps complet. Els estudiants que opten per la modalitat a temps complet han de matricular el primer any 60 crèdits i superar com a mínim 18 crèdits per poder continuar els seus estudis.

Temps parcial. Els estudiants que opten per la modalitat a temps parcial han de matricular el primer any 30 crèdits i superar com a mínim 6 crèdits per poder continuar els seus estudis.(es recomana aquesta modalitat per a l'alumnat procedent de CFGS)

La matrícula és anual, per tant, els estudiants han de matricular les assignatures dels dos semestres.

 

Estudiants a temps complet

Primer semestre Segon semestre
 • QUÍMICA GENERAL I INORGÀNICA
 • QUÍMICA ORGÀNICA
 • ANTROPOLOGIA I PSICOLOGIA DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
 • BIOESTADÍSTICA I MATEMÀTICA APLICADA
 • BIOQUÍMICA
 • FISIOLOGIA HUMANA
 • EXPERIMENTACIÓ AL LABORATORI
 • FÍSICA I FISICOQUÍMICA
 • BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
 • BIOLOGIA MOLECULAR I GENÒMICA

 

Consulteu els horaris de les assignatures (teoria i pràctiques).


Els estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) amb crèdits reconeguts trobaran les assignatures objecte de reconeixement en l'apartat "inscripció d'assignatures reconegudes/convalidades" i podran seleccionar-les per incloure-les a la matrícula com a convalidades (Caldrà abonar el 20% del preu per crèdit). Més informació

Si has fet les EBAU/PAU a Catalunya o a la UNED: no cal aportar cap document.

Consulta per a la resta de casos la documentació que cal aportar.

 • Per motius personals, si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau a la Universitat (vies d'accés 0 - PAU i 4 - CFGS), sempre que sol·licitis l’anul·lació de matrícula fins al 28 de setembre de 2023 i estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats i dels serveis, en cap cas es retornarà l’import corresponent a la gestió d’expedient.  Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça. (Sol·licitud).

 

 • Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques de l'estat i les integrades en el sistema de preinscripció universitari català, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol·licitis fins al 29 d'octubre de 2023 tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats i dels serveis, en cap cas es retornarà l’import corresponent a la gestió d’expedient. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.(Sol·licitud).

 

 

El Campus de l’Alimentació de Torribera posa a disposició dels estudiants, la possibilitat de fer la reserva del material necessari per poder realitzar les pràctiques de laboratori. Sense aquest material no es podrà accedir als laboratoris.

Podeu fer la reserva online del material de laboratori al web de l’empresa proveïdora NIEMON IMPRESSIONS o, en el cas de la reserva només de bates, al web de l'Associació Catalana de Científics i Tecnòlegs dels Aliments.

La recollida del material serà al Campus de l’Alimentació de Torribera el 12 de setembre de 9,30 a 17 h. a l' edifici Marina, per al material de Niemon Impressions, i a l'Associació Catalana de Científics i Tecnòlegs dels Aliments.

Sessió de Benvinguda/acollida per als alumnes de nou accés (programa)

  12 de setembre de 2023 -  acte presencial

edifici La Masia Sala de les Volte - 11.00h

Campus de l'Alimentació Torribera

 

 Ubicació dels diferents edificis del Campus

Inici del curs: 13 de setembre de 2023

Comparteix-ho: