El verificador ortogràfic de l’Internet Explorer

Des de la versió 10 de l’Internet Explorer aquest navegador ja disposa de complement de verificació ortogràfica. Si voleu comprovar que teniu tots els diccionaris per a les llengües que necessiteu, heu de clicar sobre la icona de configuració que hi ha a la part superior dreta de la finestra del navegador, i triar l’opció Gestiona els complements. A la banda esquerra apareix una llista de tipus de complements i, si cliqueu sobre l’opció Spelling Correction, podreu veure els diccionaris instal·lats.

Si trobeu a faltar el diccionari d’alguna llengua que necessiteu només cal que canvieu la llista de diccionaris mostrats per veure’ls tots. Un cop actualitzada la llista de diccionaris podreu veure si la llengua que voleu està disponible i, en fer-hi clic, podreu baixar i instal·lar el fitxer corresponent.

Perquè el verificador apliqui una llengua concreta als camps editables d’una aplicació web heu de marcar l’opció Enable spelling connection, que apareix a la part inferior.

Per canviar de llengua de revisió només cal prémer amb el botó dret del ratolí sobre un mot subratllat en vermell i, mitjançant l’opció Language del menú contextual, triar en quina llengua volem fer la verificació ortogràfica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.