PANACE@, un remei per als dubtes en la traducció de textos mèdics

Si us heu d’enfrontar a la correcció o traducció de textos d’àmbit mèdic, us pot ser útil conèixer Panace@, que és la revista oficial de l’Associació Internacional de Traductors i Redactors de Medicina i Ciències Afins (Tremédica). Aquesta revista tracta de diversos aspectes de la medicina, el llenguatge i la traducció científica. Es publica el primer i segon trimestre de l’any i és de lliure accés. Els textos acostumen a estar escrits en castellà, tot i que s’hi poden trobar articles en altres llengües.

Panace@ s’adreça a professionals mèdics i a traductors i redactors especialitzats en aquesta matèria. Un dels apartats més rellevants és el de «Traducción y terminología», on es recullen els dubtes relacionats amb el significat dels termes i la seva equivalència en altres llengües. Entre els continguts d’aquest apartat, podem trobar-hi una sèrie d’articles de Fernando A. Navarro amb el títol «Minidiccionario de dudas» publicats entre els anys 2000 i 2012.

Igualment, la redacció i revisió de textos científics exigeix que la persona tingui ben clares diverses qüestions i, per això, l’apartat «Revisión y estilo» pot ser de gran ajuda, com ara l’article de M. González Claros sobre les llistes negres de paraules, com a recurs per garantir la coherència terminològica.

Panace@ es va començar a publicar l’any 2000 i ja té més d’una cinquantena de números consultables.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.