Exàmens i presentacions orals en línia: recomanacions per a examinadors i examinands

Els exàmens i presentacions orals en línia, amb supervisió síncrona via càmera web, estan vigilats habitualment per algú de l’equip docent. L’estudiant es connecta amb la càmera web activada i s’identifica amb el seu carnet universitari, per exemple, i es fa un escaneig de 360° de tot l’entorn.

Hi ha diferents programes que permeten fer exàmens o presentacions orals per videoconferència des de qualsevol ordinador personal o mòbil amb accés a Internet. En tot cas, les eines han de complir la normativa vigent en matèria de seguretat informàtica i de protecció de dades. A la Universitat de Barcelona, el Campus Virtual, per exemple, integra el Zoom.

Els companys de la Unitat de Docència del CRAI plantegen les mesures de seguretat bàsiques i estàndard que han de tenir en compte els examinadors:

  • Identificar l’estudiant mitjançant el carnet universitari.
  • Ajustar bé la càmera per veure-li la cara, l’escriptori i els mitjans de què disposa.
  • Donar permís per compartir pantalla i garantir així que té tancades la resta d’aplicacions.
  • Emmagatzemar els vídeos dels exàmens enregistrats durant el temps legal necessari.

Els estudiants, d’altra banda, poden tenir en compte diversos consells per fer un bon examen o presentació oral. És important, per exemple, verificar que els mitjans de suport i eines que s’utilitzaran funcionen correctament; també és útil tenir un esborrany d’allò que s’explicarà i comprovar que la intervenció s’ajusta al temps previst.

Algunes de les recomanacions bàsiques que cal tenir en compte són les següents:

  • Presentar-se davant del públic i del tribunal.
  • Introduir el tema de manera clara, cohesionada i ordenada.
  • Parlar en un to de veu i volum adequats, amb un ritme constant, però amb petits canvis que permetin captar l’atenció dels oients.
  • Controlar els moviments gestuals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *