Seminaris sobre l’avaluació en línia

La irrupció de la pandèmia l’any 2020 va provocar canvis dràstics als quals ens havíem d’adaptar. Un dels molts canvis en l’ensenyament universitari afectava clarament l’avaluació: com podien avaluar els docents, si érem tots a casa, confinats i pràcticament aïllats?

La solució passava per avaluar en línia. La majoria de docents, però, no hi estaven avesats, de manera que calia una formació urgent per donar resposta a aquestes necessitats. En aquest context, l’Institut de Desenvolupament Professional va organitzar una sèrie de seminaris web sobre la formació a distància, impartits per professors de la mateixa Universitat o per altres professionals relacionats amb l’àmbit educatiu.

Entre altres intervencions, destaquen les relacionades amb l’avaluació en línia:

  • Avaluar en línia. Com avaluo en línia? Puc fer el mateix que faig en la docència presencial? He de redissenyar l’avaluació? Quins recursos i eines puc utilitzar? És segur?
  • Quins recursos tenim per avaluar al Campus Virtual i com es configuren els qüestionaris
  • Exàmens de juny 2020 en línia. De què ens hem de preocupar? Quins objectius han assolit els estudiants? Què avaluarem i com? Mecànica i administració de la prova. El banc de preguntes (ben organitzat). Tipus de preguntes. Paràmetres del qüestionari. Importació de preguntes.
  • Exàmens a Moodle amb preguntes obertes (eina tasca o qüestionari). Tasques o qüestionaris? Quina activitat triem? Disseny de l’examen. L’examen amb tasques. Definició de les tasques. Paràmetres de l’examen amb tasques. L’examen amb qüestionaris. Paràmetres de les preguntes obertes. Paràmetres del qüestionari.
  • Confecció d’un examen amb preguntes de resposta múltiple (test). Qüestionari: parts i versions. Definició dels paràmetres del qüestionari. Tipus de preguntes: de resposta múltiple, d’aparellament, de veritat o fals, calculades, incrustades d’informació, etc. Penalització global o no. Introducció de les preguntes al qüestionari (barreja, paginació). Control i supervisió de l’estudiant mentre fa l’examen (xats, resultats, registres, etc.). Importació de preguntes.

Totes les conferències són d’accés lliure i plantegen solucions a la qüestió controvertida de l’avaluació a distància, que continua sent una necessitat bàsica en un món en què estudiar en línia és una opció cada vegada més estesa.

Secció d’Universitat
Institut de Desenvolupament Professional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *