Les editorials acadèmiques i la producció de monografies científiques

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Llorenç Arguimbau
Observatori de la Recerca
Institut d’Estudis Catalans


Giménez Toledo, Elea (2017). La edición académica española: indicadores y características. [Madrid]: Federación de Gremios de Editores de España. 190 p. Disponible a: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV1.pdf. [Consulta: 10/11/2017].


Quin és el panorama de les editorials acadèmiques espanyoles? Quin és el reconeixement dels llibres científics en el sistema d’avaluació? Des de l’any 2008, el Grupo de Investigación sobre el Libro Académico (ILIA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha impulsat una línia de recerca per respondre aquestes qüestions. A més de nombroses publicacions científiques i diversos projectes competitius, la investigació del grup ha permès la creació del sistema d’informació Scholarly Publishers Indicators (SPI).

Els objectius del sistema SPI són, en primer lloc, millorar el coneixement del sector editorial de llibres en ciències socials i humanitats i, en segon lloc, obtenir informació objectiva mitjançant metodologies científiques. D’aquesta manera, també s’afavoreix el reconeixement científic dels llibres publicats a l’Estat espanyol. De fet, l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ja utilitza el sistema SPI com a font d’informació de suport en els processos d’avaluació científica.

L’informe La edición académica española: indicadores y características és una iniciativa patrocinada per la Federación del Gremio de Editores de España, ha estat elaborat per Elea Giménez Toledo (Grupo ILIA) i s’adreça a editors, autors, avaluadors i institucions vinculades amb polítiques del llibre. El document ressenyat aquí amplia l’abast del sistema SPI, perquè incorpora un conjunt més gran d’informació i estudia editorials amb publicacions de ciències, tecnologia i medicina. Els indicadors, informacions i classificacions de les editorials acadèmiques es poden consultar de forma desagregada a la pàgina web SPI: edición académica española.

Des d’una perspectiva panoràmica, l’informe estudia el sector editorial científic i acadèmic de l’Estat espanyol a partir de diferents aproximacions i dades. Fins ara, no hi havia cap anàlisi global de l’edició pública i privada en aquest sector. Segurament, les dues dimensions més interessants de l’estudi són les relacionades amb, per un costat, la qualitat editorial i, per l’altre costat, la definició i delimitació de les editorials especialitzades.

En relació a la qualitat d’una editorial, l’informe demostra que es tracta d’un concepte complex i que no es pot establir en termes absoluts ni a través d’una variable única. Ara bé, existeixen algunes variables que poden ajudar a explicar la qualitat d’una editorial: nivell d’emplenament de metadades de matèria a les plataformes espanyoles DILVE i ISBN; grau de dedicació al llibre científic; agrupació de la producció editorial en col·leccions; producció per disciplines científiques; especialització de les editorials; prestigi segons el sistema SPI; i, finalment, procediments de selecció d’originals (tipologia i transparència). Els resultats que ofereix l’informe s’han obtingut a partir de metodologies estandarditzades com, per exemple, la mineria de dades, els qüestionaris estructurats i, finalment, l’anàlisi dels llocs web d’editorials acadèmiques.

Pel que fa al concepte d’editorial acadèmica/científica, l’informe també constata que es tracta d’una definició complicada. En conseqüència, la delimitació de les editorials que integren aquest estudi és objecte d’anàlisi a un apartat específic. Així, s’ha treballat amb un conjunt inicial de més de 700 editorials que reuneixen alguna característica de l’edició acadèmica. Les anàlisis realitzades i els indicadors obtinguts (volum editorial; grau de dedicació; col·leccions; especialització; prestigi; transparència informativa) han permès acotar progressivament els nuclis d’editorials que realment presenten un perfil científic/acadèmic i diferenciar-les de les especialitzades en alta divulgació o assaig, entre altres àrees. L’informe conclou que és imprescindible una aproximació qualitativa sòlida per diferenciar les editorials acadèmiques.

A tall de conclusió, un 20 % de la producció editorial espanyola correspon a l’àmbit acadèmic, fet que demostra una activitat intensa per part de les editorials en aquest àmbit, però també per part de la comunitat científica per publicar resultats en format de llibres. L’informe reivindica el rol del llibre acadèmic en la producció científica, perquè considera que encara no està prou reconegut pels informes, polítiques i responsables científics.

Nota. Aquesta ressenya es publica simultàniament al Blog de l’Escola de Llibreria.