Assessment 360

Judit Casals
CRAI Unitat de projectes
Universitat de Barcelona
 

Cowan, Susanna M. (2012). Assessment 360: Mapping Undergraduates and the Library at the University of Connecticut. March 2012. [Washington, DC: Council on Library and Information Resources]. 68 p.
<http://www.clir.org/pubs/resources/Assessment360.pdf/at_download/file>. [Consulta: 18/07/2012].


Aquest informe, liderat per Susanna M. Cowan, ha estat elaborat pel grup "Undergraduate Education Team" de les biblioteques de la Universitat de Connecticut (USA) i publicat pel CLIR (Council on Library on Information Resources).

Recull l'experiència i els resultats d'aquest projecte, dut a terme durant 2010 que, com altres estudis realitzats per universitats americanes durant les dues últimes dècades, avaluen els serveis bibliotecaris per continuar assegurant que els serveis que es dissenyen i s'ofereixen estan orientats a l'usuari i satisfan les seves necessitats.

L'objectiu inicial de l'estudi és dibuixar un mapa de quina és l'experiència dels estudiants de grau (al voltant de 21.000 en aquesta universitat) envers l'ús dels recursos tecnològics i dels espais, inclosa la biblioteca, i els seus hàbits d'estudi i de cerca d'informació. En funció d'aquesta realitat observada i de la posició inicial de la biblioteca en relació a aquests hàbits i usos, l'objectiu principal és determinar quines línies de treball futures caldrà establir per adaptar-se a les necessitats dels estudiants.

Les biblioteques de futur o el futur de les biblioteques?

Assumpta Bailac
Biblioteques de Barcelona


Future Libraries Programme (2012). Museums, Libraries and Archives Council (MLA) and the Local Gouvernment Association (LGA). 27 June 2012. London: LGA. <http://www.local.gov.uk/web/guest/culture-tourism-and-sport/-/journal_content/56/10171/3510698/ARTICLE-TEMPLATE>. [Consulta: 11/07/2012]. 

"The future libraries Programme" és una nova iniciativa, promoguda per al MLA –el departament de museus, biblioteques i arxius del govern- i l' administració local anglesa, a través del Local Government Group, amb l' objectiu de proposar criteris i solucions imaginatives per abordar la necessitat de reduir les aportacions públiques locals a les biblioteques. No només s' ha buscat l'estalvi, el concepte clau de tot el procés ha estat "racionalitzar".

El Programa es construeix a partir d' una convocatòria per a projectes de "millora" municipals, estimulant la cooperació entre diferents entitats locals. Se'n presenten més de 50, amb la participació de més de 100 ajuntaments. D'aquests 50 se'n seleccionen 10. Els ajuts del Programa són de suport tècnic i econòmic a la formulació i implementació inicial dels projectes seleccionats.

Fortalesa i èxit: resultats d'una biblioteca ben dotada

Asunción Trenor
Biblioteca General
Universitat Politècnica de València
 

Tenopir, Carol; Volentine, Rachel; King, Donald W. (2012). UK Scholarly Reading and the Value of Library Resources: Summary Results of the Study Conducted Spring 2011. February 1, 2012. [London]: JISC collections; [Knoxville, TN] : Center for Information and Communication Studies
University of Tennessee, 2012. 138 p.
<http://www.jisc-collections.ac.uk/Documents/Reports/UK%20Scholarly%20Reading%20and%20the%20Value%20of%20Library%20Resources%20Final%20Report.pdf>. [Consulta: 04/07/2012].

Recull els resultats d'un projecte de 6 universitats britàniques que mesura el valor de l'ús de les publicacions acadèmiques. Es demostra que una biblioteca ben dotada té efectes sobre la fortalesa i l'èxit de la institució.

La metodologia emprada es basa en una enquesta que realitza dos tipus de preguntes: les relatives als lectors (edat, gènere, nombre de subscripcions personals, percentatge de temps emprat en diferents activitats...) i les relatives a la lectura (l'última lectura, fonts, temps emprat ...) arribant als següents resultats:

Comportament informacional: anàlisi i síntesi de l’estat de l’art

Candela Ollé
Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Universitat Oberta de Catalunya


Connaway, Lynn Silipigni; Dickey, Timothy J. (2010). The Digital Information Seeker : Report of findings from selected OCLC, RIN and JISC user behaviour projects. Version 1.1 March 2010. United Kingdom: JISC: The Higher Education Funding Council for England. (Document No 706). 55 p. <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/reports/2010/digitalinformationseekerreport.pdf>. [Consulta: 13/06/2012].


Ni més ni menys, dotze. Aquests són els articles que recull l'informe The digital information seeker: report of the findings from selected OCLC, RIN, and JISC user behaviour projects, per tal d'analitzar-ne els principals resultats, comparar-los i poder sintetitzar-ho; amb l'objectiu d'ajudar a entendre millor el comportament informacional dels usuaris.

La selecció s'ha centrat en aquells estudis fets durant els darrers cinc anys al Regne Unit i que focalitzaven els esforços d'anàlisi en: contingut electrònic, percepció dels usuaris, comportament informacional i catàlegs bibliotecaris. L'interessant de l'informe, i que ho explica des de la primera pàgina i ho recull també en la darrera, és que les pautes i conclusions extretes i sintetitzades en l'esmentat han de servir de base per poder implementar futures recerques amb mostres molt més àmplies (estudis longitudinals) i que permetin conèixer més i millor els usuaris i el seu comportament.

Gran innovació requereix gran col·laboració

Tommaso Giordano
Istituto Universitario Europeo, Fiesole (Firenze)


OCLC Europe, Middle East and Africa (EMEA) Regional Council (2012). OCLC EMEA Regional Council 2012 annual meeting: 28-29 February 2012. Birmingham: OCLC United Kingdom & Ireland. <http://www.oclc.org/uk/en/multimedia/2012/emearc2012.htm>. [Consulta: 18/06/2012].


A Birmingham, seu de l'Agència regional d'OCLC, va tenir lloc la 3a trobada anual EMEARC (Europe Middle East and Africa Regional Council). A l'esdeveniment hi van prendre part 270 participants vinguts de 24 països, a part d'una qualificada representació de la direcció i de la cúpula d'OCLC Global i europea. El programa de la trobada, amb el resum d'algunes intervencions, és accessible a:

Pàgines

Subscriure a blok de bid RSS