Arriba el concurs literari Lletres de Maig al Campus de Bellvitge!

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, per mitjà de la Unitat de Formació i Recerca de Medicina-Bellvitge, convoca el primer concurs literari Lletres de Maig. Aquest concurs està organitzat per la Comissió de Dinamització Lingüística del Campus de Bellvitge, amb el suport del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, la Xarxa de Dinamització Lingüística i els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.

S’atorgarà un premi de 400 € al millor conte o relat curt, escrit en llengua catalana, sobre el tema dels accidents de trànsit entre els joves. Les obres han de ser inèdites i poden ser escrites individualment o amb col·laboració entre diversos estudiants. Només s’admet un relat per autor o per equip.

Hi poden participar tots els alumnes de grau del Campus de Bellvitge.

L’extensió de les obres ha de ser d’entre 2.500 i 3.000 paraules en fulls DIN A4 mecanografiats a doble espai i a una sola cara.

Les obres s’han de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència del Campus de Bellvitge, abans del divendres 27 d’abril de 2018, a les 13 h. Cal lliurar l’original i dues còpies dins d’un sobre tancat on consti: «Concurs literari Lletres de maig 2018» i el lema o pseudònim de l’autor. Dins d’aquest sobre s’ha d’introduir un sobre més petit tancat, a l’exterior del qual hi ha de figurar el lema o pseudònim, i a l’interior, el nom i els cognoms, l’adreça de correu electrònic i el telèfon de l’autor o de cada un dels autors. Els originals es retornaran als autors des del 4 fins al 29 de juny de 2018 a la Secretaria d’Estudiants i Docència del Campus de Bellvitge en els horaris d’atenció al públic. En recollir-los, caldrà dir el pseudònim.

El resultat es farà públic el dia 30 de maig, per mitjà de les pantalles del Campus i per correu electrònic enviat als participants. El lliurament del premi es farà durant l’acte de graduació dels estudiants del grau al qual pertanyi l’autor o autors.

Per consultar les bases completes cliqueu aquí.

Comments are closed.