Premi a la qualitat lingüística del treball final del màster en Advocacia en català

Premi a la qualitat lingüística del treball final del màster en Advocacia en català
Facultat de Dret
Curs 2021-2022

Amb motiu de la celebració de la «Primavera de la llengua» i de la «Setmana Cultural» de la Facultat de Dret (setmana de Sant Jordi), la Facultat de Dret UB convoca el Premi a la qualitat lingüística del treball final del màster d’advocacia en català (edició 2021-2022).

Col·laboren en la iniciativa el Deganat, la Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme, coordinadora del màster d’advocacia i coordinadora del treball final del màster d’advocacia.

S’estableixen les següents bases:

Primera. El premi inclou una categoria i un premi:

  • Millor treball final del màster d’advocacia en llengua catalana.

Segona. Condicions:

  • El treball final del màster d’advocacia ha d’haver obtingut una qualificació a partir de 9 (sobre 10) en el curs 2021-2022.
  • Com el premi reconeix la qualitat lingüística del català en l’àmbit de l’exercici de l’advocacia, tant en la redacció d’escrits com de l’ús del català davant dels tribunals, els criteris de valoració inclouen l’ús normatiu del català, l’adequació al registre i la precisió dels termes propis del català en l’àmbit jurídic i dels tribunals de justícia.

Tercera. Premi:
S’atorgarà un sol premi, que consisteix en un diploma i un val de 200 € per a llibres o materials de la llibreria de la facultat (llibreria Atelier).

Quarta. Presentació de sol·licituds i terminis:

  • L’alumnat que reuneixi els requisits i condicions presenta la sol·licitud per a participar en el premi fins el dia 20 de maig de 2022 i s’ha d’enviar a l’adreça de correu vd.dret.comunicacio.igualtat@ub.edu.

Cinquena. Composició del jurat:
El jurat està format per la persona coordinadora del treball final del màster d’advocacia, la coordinadora del màster d’advocacia, una persona representant de la Comissió de Política Lingüística i Multilingüisme i una persona membre del Deganat.

Sisena. Resolució i lliurament del premi
La decisió del Jurat es fa pública a l’inici del curs 2022-2023 i el premi es lliura a l’acte d’inauguració del curs 2022-2023 de la Facultat de Dret.

Si el Jurat considera que els treballs finals del màster d’advocacia presentats no tenen el nivell adequat, el premi podrà ésser declarat desert.

Setena. Acte de concessió del premi:
La persona guanyadora del premi es compromet a assistir a l’acte del seu lliurament, tret de causa que en justifiqui la no presència en aquest acte.

Vuitena. Publicació del premi:
L’atorgament del premi es publica al web i a les xarxes socials de la Facultat.

Novena. Interpretació, ampliació i aplicació de les bases:
El Jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb les bases del premi.

La participació en el premi implica l’acceptació d’aquestes bases.