Premi BioDivulga

I Premi BioDivulga
Facultat de Biologia
Any 2023

Objectiu
Amb l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la recerca en biologia, es convoca el I Premi BioDivulga al resum gràfic i divulgatiu en català de TFG.

Convoca
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Destinataris
Tots els estudiants de grau a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona que hagin fet el TFG durant els cursos 2021-22 i 2022-23.

Requisits i presentació dels treballs
Els estudiants han de presentar un resum gràfic acompanyat d’un text divulgatiu en català, de 150-200 paraules, sobre el seu treball de final de grau. Un resum gràfic és una representació visual del projecte de recerca que reflecteixi una història clara del mètode científic i resultats, fàcil d’entendre per al públic general. L’objectiu del concurs és divulgar treballs de recerca en llengua catalana.

Cal inserir el resum gràfic divulgatiu en una fitxa (en format PowerPoint) i enviar-la a biodivulga@ub.edu. Hi heu d’enviar també un segon adjunt en PDF amb les vostres dades personals.

Tenint en compte el caràcter divulgatiu que té aquesta convocatòria, el títol del resum que envieu a BioDivulga no té per què coincidir amb el títol del vostre TFG.

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat i de l’organització.

Qualsevol aspecte no previst a les bases serà resolt per l’organització.

Termini de presentació
Des del 24 d’abril fins al 15 de maig de 2023.

Entrega de premis
Dijous 25 de maig a l’Aula Magna Ramon Parés de la Facultat de Biologia, juntament amb els premis del VII Concurs de Microrelats.

Premis
S’atorga un premi consistent en:

  • Un val regal per valor de 150 € per bescanviar en una botiga de serveis culturals.
  • Un lot de llibres.
  • La publicació del resum premiat a la revista Biologia On Line.
  • Diploma acreditatiu.

El premi pot quedar desert si així ho determina el jurat. També es poden concedir accèssits si el jurat ho considera oportú.

Jurat
Un jurat format per especialistes en divulgació i en treballs acadèmics en valoren les aportacions, tenint en compte els criteris següents:

  • la capacitat comunicativa i divulgativa
  • l’originalitat
  • la qualitat lingüística

Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels participants es tracten tenint en compte les lleis de protecció de dades i es fan servir únicament amb la finalitat d’organitzar i gestionar el I Premi de BioDivulga de la Facultat de Biologia.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biologia
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Biologia
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biologia
biodivulga@ub.edu